เช้าวันอาทิตย์นี้ ชวนคุณมาเติมพลังใจ กับกิจกรรม “เข้าวัดทำบุญ กราบพระ ฟังธรรม

แสงทองส่องนวล ใจเบิกบาน ผ่องใส สุขล้ำ

ยามเช้าตรู่ ตื่นมา พาใจ เข้าวัดทำบุญ กราบพระ ฟังธรรม

เติมพลังใจให้ชีวิต พบกับความสงบ ผ่อนคลาย ปล่อยวาง

เชิญชวนทุกท่าน ร่วมกิจกรรม “เข้าวัดทำบุญ กราบพระ ฟังธรรม”

เช้าวันอาทิตย์ แสงทองส่องนวล ใจเบิกบาน ผ่องใส สุขล้ำ ยามเช้าตรู่ ตื่นมา พาใจ เข้าวัดทำบุญ กราบพระ ฟังธรรม

เสียงระฆังดัง ก้องกังวาน สื่อความหมาย เรียกร้อง ให้ใจ หันกลับมามอง ภายใน ตัวเอง ปล่อยวางเรื่อง วุ่นวาย วางลง

พระพุทธองค์ สอนไว้ ให้รู้ ทุกข์เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ไม่เที่ยงแท้ แน่นอน สักอย่าง เรียนรู้ ปล่อยวาง ใจสงบ

ศีล สมาธิ ปัญญา กล่อมเกลา จิตใจให้ ผ่องใส บริสุทธิ์ ละกิเลส โลภ โกรธ หลง มุ่งสู่ หนทาง นิพพาน สุขจริง

ทาน ศีล ภาวนา กรรมดี นำพา ชีวิต สู่สุข ทำใจ ให้สงบ บรรเทา ทุกข์ร้อน ผ่อนคลาย เบิกบาน

วันอาทิตย์ วันดี มีธรรม นำพา ชีวิต สู่ทาง สว่างสดใส เบิกบาน พ้นทุกข์ โศก เศร้า มลายสิ้น

วันอาทิตย์เช้านี้เป็นเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความสดใสและสุขใจ แสงแดดส่องอากาศเช้าเป็นสีทองอ่อน ฟ้าสดใสและแจ่มใส เป็นเวลาที่เหมาะสำหรับให้ใจเราเติบโตและพัฒนาอย่างมีความสุข

การตื่นมาในเช้าวันอาทิตย์นั้นเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ใจเบิกบานและร่าเริง เป็นเวลาที่เหมาะสำหรับให้ความสำคัญกับการพักผ่องและสิ่งที่ให้ความสุขแก่ตัวเราและคนที่เรารัก การพาใจไปวัดเพื่อทำบุญและกราบพระเป็นวิถีชีวิตที่น่าภักดีและเติบโตในศิลปะของการเติบโตและสร้างสรรค์ความสุขที่แท้จริงในชีวิต

การฟังธรรมในวันอาทิตย์เช้าเป็นการเติบโตทางจิตใจและสร้างพลังใจที่จะเดินทางในชีวิตอย่างสุขใจและมีความหมาย มันเป็นเวลาที่เหมาะสำหรับการสร้างพลังและความกระตือรือร้นในชีวิตของเราเองและคนรอบข้าง ขอให้วันอาทิตย์ของคุณเต็มไปด้วยความสุขและความสดใสครับ ไม่ว่าจะเป็นการฟังธรรมหรือกิจกรรมที่ทำให้ใจสดใสและพบความสุขในทุก ๆ วันครับ

บทสนทนาธรรม

ผู้ถาม:

ชีวิตนี้ ช่างวุ่นวาย เต็มไปด้วย กิเลส ตัณหา จะหา สุขสงบ ได้อย่างไร

ผู้ตอบ:

พระพุทธองค์ สอนไว้ ให้รู้ เท่าทัน กิเลส ปล่อยวาง ความยึดติด ใจสงบ สุขจริง ยั่งยืน

ผู้ถาม:

ศีล สมาธิ ปัญญา สำคัญ ทำอย่างไร ให้เกิด ในจิตใจ

ผู้ตอบ:

ฝึกฝน เรียนรู้ ใจเย็น ทำทาน รักษาศีล ภาวนา พัฒนา จิตใจ สม่ำเสมอ ปัญญา เกิดขึ้น แน่นอน

ผู้ถาม:

วันอาทิตย์ วันดี มีธรรมะ หล่อเลี้ยง นำพา ชีวิต สู่สุข

ผู้ตอบ:

จริงแท้ แน่นอน จงหมั่น ทำความดี พัฒนา จิตใจ สม่ำเสมอ สุขสงบ เกิดขึ้น แน่นอน

เช้าวันอาทิตย์ แสงทองส่องจับใจ
ยามอรุณมาเยือน สุขใจยามตื่นนอน
เสียงนกร้องเพลง บรรเลงก้องกังวาน
ชวนให้ใจเบิกบาน ศรัทธาปั่นป่วน

นิมนต์พระพุทธรูป ประดิษฐานบนแท่น
จุดธูปเทียนบูชา บูชาพระรัตนตรัย
สวดมนต์ไหว้พระ ระลึกถึงคำสอน
จิตใจสงบผ่องใส ไร้กังวลใด

อ่านธรรมะบทสวด คลายความทุกข์ร้อน
เข้าใจความจริง ปล่อยวางเรื่องราว
ฝึกสติกำหนด รู้เท่าทันกายใจ
พ้นจากทุกข์มืดมิด สู่สุขสว่างไสว

สนทนาธรรมะ แลกเปลี่ยนความคิด
เรียนรู้สิ่งดีงาม นำไปปฏิบัติ
แบ่งปันประสบการณ์ ร่วมสร้างสังคมใหม่
เปี่ยมด้วยเมตตา กรุณา ไร้ราคี

ยามเย็นย่ำค่ำ ตะวันลับเหลี่ยมเขา
แสงทองอ่อนๆ ทอประกายงดงาม
นั่งสมาธิภาวนา จิตใจสงบนิ่ง
พบความสุขที่แท้จริง ภายในใจตน

เช้าวันอาทิตย์ อิ่มเอมบุญกุศล
เติมพลังใจให้เต็ม สุขล้นเปี่ยมล้น
ดำเนินชีวิตด้วยสติ รู้เท่าทัน
พบเจอแต่สิ่งดีงาม มุ่งสู่จุดหมายปลายทาง.