Sunday, July 21, 2024
25.6 C
Bangkok

ตัวอักษร EL และ OC บนเครื่องปรับอากาศ: หมายถึงอะไรและวิธีแก้ไข?

อธิบายความหมายของตัวอักษร EL และ OC บนเครื่องปรับอากาศ แสดงสาเหตุที่ไฟสว่างขึ้น และแนะนำวิธีแก้ไขเบื้องต้น

ตัวอักษร EL และ OC บนเครื่องปรับอากาศ

ตัวอักษร EL และ OC บนเครื่องปรับอากาศ แสดงถึงสถานะการทำงานของเครื่องดังนี้

EL (Error Lamp): ไฟแจ้งเตือนแสดงข้อผิดพลาด

เมื่อไฟ EL สว่างขึ้น แสดงว่ามีปัญหาบางอย่างกับเครื่องปรับอากาศ โดยทั่วไปแล้ว ไฟ EL จะมาพร้อมกับรหัสข้อผิดพลาดบนหน้าจอแสดงผลของเครื่อง ซึ่งจะช่วยระบุสาเหตุของปัญหาได้แม่นยำยิ่งขึ้น

OC (Over Current): กระแสไฟเกินพิกัด

เมื่อไฟ OC สว่างขึ้น แสดงว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเครื่องปรับอากาศนั้นเกินพิกัด ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น

ตัวอักษร EL และ OC บนเครื่องปรับอากาศ: หมายความว่าอะไรและจะแก้ไขอย่างไร
ตัวอักษร EL และ OC บนเครื่องปรับอากาศ: หมายความว่าอะไรและจะแก้ไขอย่างไร
 • แรงดันไฟฟ้าตก
 • ฟิวส์ขาด
 • ปัญหาการเดินสายไฟ
 • คอมเพรสเซอร์ทำงานหนักเกินไป

การแก้ไข

หากพบไฟ EL หรือ OC สว่างขึ้นบนเครื่องปรับอากาศ ควรดำเนินการดังนี้

 1. ปิดเครื่องปรับอากาศ: กดปุ่มปิดเครื่องบนรีโมทคอนโทรล หรือสวิตซ์บนตัวเครื่อง
 2. ถอดปลั๊กไฟ: ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับเพื่อตัดกระแสไฟฟ้า
 3. รอสักครู่: รอสักประมาณ 5 นาที
 4. เสียบปลั๊กไฟ: เสียบปลั๊กไฟกลับเข้ากับเต้ารับ
 5. เปิดเครื่องปรับอากาศ: เปิดเครื่องปรับอากาศอีกครั้ง

หากไฟ EL หรือ OC ยังคงสว่างอยู่ แสดงว่ามีปัญหาที่ร้ายแรง ควรติดต่อช่างผู้ชำนาญการเพื่อตรวจสอบและซ่อมแซม

หมายเหตุ

 • ความหมายของไฟ EL และ OC อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นและยี่ห้อของเครื่องปรับอากาศ ควรตรวจสอบคู่มือการใช้งานของเครื่องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • การแก้ไขปัญหาไฟ EL หรือ OC บางครั้งอาจต้องใช้อุปกรณ์และความรู้เฉพาะทาง ควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญการหากไม่มั่นใจ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

 • คู่มือการใช้งานเครื่องปรับอากาศของคุณ
 • เว็บไซต์ของผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ
 • ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์

ตัวอักษร EL และ OC บนเครื่องปรับอากาศ

ตัวอักษร EL และ OC บนเครื่องปรับอากาศ แสดงถึงสถานะการทำงานของเครื่องดังนี้

EL: ย่อมาจาก Error Lamp หรือ ไฟแจ้งเตือนความผิดพลาด เมื่อไฟ EL menyala แสดงว่าเครื่องปรับอากาศมีปัญหา

OC: ย่อมาจาก Overload Compressor หรือ คอมเพรสเซอร์ทำงานหนักเกินไป เมื่อไฟ OC menyala แสดงว่าคอมเพรสเซอร์ทำงานหนักเกินพิกัด

ตัวอักษร EL และ OC บนเครื่องปรับอากาศ: หมายความว่าอะไรและจะแก้ไขอย่างไร
ตัวอักษร EL และ OC บนเครื่องปรับอากาศ: หมายความว่าอะไรและจะแก้ไขอย่างไร

สาเหตุที่เป็นไปได้ของไฟ EL และ OC menyala:

 • แรงดันไฟฟ้า: แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับเครื่องปรับอากาศต่ำหรือสูงเกินไป
 • อุณหภูมิ: อุณหภูมิห้องสูงเกินไปหรือคอมเพรสเซอร์เย็นไม่เพียงพอ
 • น้ำยาแอร์: น้ำยาแอร์รั่วหรือมีปริมาณไม่เพียงพอ
 • แผ่นกรองอากาศ: แผ่นกรองอากาศสกปรก
 • ปัญหาทางเทคนิค: ชิ้นส่วนภายในเครื่องปรับอากาศขัดข้อง

วิธีแก้ไข:

 • ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า: ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับเครื่องปรับอากาศอยู่ในช่วงที่เหมาะสมหรือไม่
 • ปรับอุณหภูมิห้อง: ตั้งอุณหภูมิห้องให้ต่ำลง
 • ตรวจสอบน้ำยาแอร์: ตรวจสอบว่ามีน้ำยาแอร์รั่วหรือไม่
 • ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ: ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ
 • ติดต่อช่างผู้ชำนาญ: หากลองทำตามคำแนะนำข้างต้นแล้วยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ควรติดต่อช่างผู้ชำนาญเพื่อตรวจสอบและซ่อมแซม

หมายเหตุ:

 • ความหมายของไฟ EL และ OC อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องปรับอากาศ
 • ควรศึกษาคู่มือการใช้งานของเครื่องปรับอากาศก่อนใช้งาน
 • การซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศควรดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม:

ตัวอักษร EL และ OC บนเครื่องปรับอากาศ

ตัวอักษร EL และ OC บนเครื่องปรับอากาศ หมายถึง:

EL: ย่อมาจาก Error Lamp หรือ ไฟแจ้งเตือนความผิดพลาด แสดงเมื่อเครื่องปรับอากาศตรวจพบปัญหาบางอย่าง ไฟ EL จะติดหรือกะพริบตามรหัสข้อผิดพลาด ซึ่งผู้ใช้สามารถดูคู่มือการใช้งานของเครื่องปรับอากาศรุ่นนั้นๆ เพื่อแปลรหัสข้อผิดพลาดและแก้ไขปัญหาได้

OC: ย่อมาจาก Over Cool หรือ เย็นเกินไป แสดงเมื่ออุณหภูมิภายในห้องเย็นลงจนต่ำกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ เครื่องปรับอากาศจะหยุดทำงานชั่วครู่เพื่อป้องกันไม่ให้ห้องเย็นจนเกินไป เมื่ออุณหภูมิห้องสูงขึ้น เครื่องปรับอากาศจะกลับมาทำงานอีกครั้ง

ตัวอักษร EL และ OC บนเครื่องปรับอากาศ: ความหมายและวิธีแก้ไข
ตัวอักษร EL และ OC บนเครื่องปรับอากาศ: ความหมายและวิธีแก้ไข

วิธีแก้ไขเบื้องต้นเมื่อพบ EL หรือ OC บนเครื่องปรับอากาศ:

 • ตรวจสอบว่าฟิลเตอร์แอร์สะอาดหรือไม่
 • ตรวจสอบว่าช่องลมเข้าและช่องลมออกของเครื่องปรับอากาศถูกปิดกั้นหรือไม่
 • ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่
 • ปิดเครื่องปรับอากาศสักครู่แล้วเปิดใหม่
 • ตรวจสอบคู่มือการใช้งานของเครื่องปรับอากาศรุ่นนั้นๆ
 • ติดต่อศูนย์บริการหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง

หมายเหตุ: ความหมายของ EL และ OC อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นและยี่ห้อของเครื่องปรับอากาศ โปรดดูคู่มือการใช้งานของเครื่องปรับอากาศรุ่นนั้นๆ เพื่อดูข้อมูลที่ถูกต้อง

Hot this week

00:03:25

💃🕺 ใครว่าเพลงฟังสบายต้องน่าเบื่อ? “ฟังสบาย แซ่บกว่านี้บ่มีอีกแล้ว ที่รัก”

จะเปลี่ยนความคิดคุณ! เพลงนี้จะทำให้คุณรู้สึกสนุกและอยากเต้นไปพร้อมๆ กัน! มาแซ่บไปด้วยกัน! นิยามเพลง: เพลงป๊อปแดนซ์จังหวะสนุก เนื้อหาเกี่ยวกับความมั่นใจและความแซ่บ 🎶🎧 อีสานบ้านเฮาแซ่บอีหลี! "" เพลงใหม่ล่าสุดจาก...
00:03:08

บุคลากรด้านไอที ยุค 2024 ที่จะนำพาองค์กรให้ใช้งาน AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ทูโพโต้กรุ๊ป

บุคลากรไอที ยุค AI: ขับเคลื่อน Google สู่ความสำเร็จ ในฐานะ CEO ของ ทูโพโต้กรุ๊ป ผมมุ่งมั่นนำพาองค์กรสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยี...

อาหารเช้า มื้อสำคัญ ที่ส่งผลบวกต่อหัวใจ สามารถช่วยลดโรคหลอดเลือดสมองได้

สรุปเนื้อหาจาก "อาหารเช้า มื้อสำคัญ ที่ส่งผลบวกต่อหัวใจ สามารถช่วยลดโรคหลอดเลือดสมองได้ (thairath.co.th)" ผลการวิจัย ทีมนักวิจัยจากฝรั่งเศสและสเปน เผยผลการศึกษาวิจัยว่า การทานอาหารเช้าเป็นประจำ...

เพลงฟังสบาย

เพลงฟังสบาย เป็นเพลงที่มีจังหวะและทำนองที่ผ่อนคลาย ช่วยให้ผู้ฟังรู้สึกสงบและสบายใจ มักใช้เครื่องดนตรีอะคูสติก เช่น กีตาร์ เปียโน หรือเครื่องสาย และมีเสียงร้องที่นุ่มนวล...
00:06:04

เพลงฟังสบาย วันที่ลูกเถียงเรา มันมีอะไรให้เรียนรู้ ฟังเพลงนี้แล้วคุณจะรู้สึกอบอุ่นหัวใจ คลิกเลย!

อย่าปล่อยให้คำสั่งกลายเป็นกำแพงระหว่างคุณกับลูก 🙅‍♀️🙅‍♂️ มาฟังเพลงนี้ แล้วเรียนรู้ที่จะฟังลูกให้มากขึ้น ❤️ #วันที่ลูกเถียงเรา #ParentingTips #9dek นิยามเพลง:...

Topics

00:03:25

💃🕺 ใครว่าเพลงฟังสบายต้องน่าเบื่อ? “ฟังสบาย แซ่บกว่านี้บ่มีอีกแล้ว ที่รัก”

จะเปลี่ยนความคิดคุณ! เพลงนี้จะทำให้คุณรู้สึกสนุกและอยากเต้นไปพร้อมๆ กัน! มาแซ่บไปด้วยกัน! นิยามเพลง: เพลงป๊อปแดนซ์จังหวะสนุก เนื้อหาเกี่ยวกับความมั่นใจและความแซ่บ 🎶🎧 อีสานบ้านเฮาแซ่บอีหลี! "" เพลงใหม่ล่าสุดจาก...
00:03:08

บุคลากรด้านไอที ยุค 2024 ที่จะนำพาองค์กรให้ใช้งาน AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ทูโพโต้กรุ๊ป

บุคลากรไอที ยุค AI: ขับเคลื่อน Google สู่ความสำเร็จ ในฐานะ CEO ของ ทูโพโต้กรุ๊ป ผมมุ่งมั่นนำพาองค์กรสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยี...

อาหารเช้า มื้อสำคัญ ที่ส่งผลบวกต่อหัวใจ สามารถช่วยลดโรคหลอดเลือดสมองได้

สรุปเนื้อหาจาก "อาหารเช้า มื้อสำคัญ ที่ส่งผลบวกต่อหัวใจ สามารถช่วยลดโรคหลอดเลือดสมองได้ (thairath.co.th)" ผลการวิจัย ทีมนักวิจัยจากฝรั่งเศสและสเปน เผยผลการศึกษาวิจัยว่า การทานอาหารเช้าเป็นประจำ...

เพลงฟังสบาย

เพลงฟังสบาย เป็นเพลงที่มีจังหวะและทำนองที่ผ่อนคลาย ช่วยให้ผู้ฟังรู้สึกสงบและสบายใจ มักใช้เครื่องดนตรีอะคูสติก เช่น กีตาร์ เปียโน หรือเครื่องสาย และมีเสียงร้องที่นุ่มนวล...
00:06:04

เพลงฟังสบาย วันที่ลูกเถียงเรา มันมีอะไรให้เรียนรู้ ฟังเพลงนี้แล้วคุณจะรู้สึกอบอุ่นหัวใจ คลิกเลย!

อย่าปล่อยให้คำสั่งกลายเป็นกำแพงระหว่างคุณกับลูก 🙅‍♀️🙅‍♂️ มาฟังเพลงนี้ แล้วเรียนรู้ที่จะฟังลูกให้มากขึ้น ❤️ #วันที่ลูกเถียงเรา #ParentingTips #9dek นิยามเพลง:...
00:03:43

🎧 ฟังเพลง “ตามหาความกล้าหาญ” จากอาร์ทินและสปาร์ค ที่จะพาคุณออกผจญภัยเพื่อตามหาความกล้าหาญ

มาลองฟัง "ตามหาความกล้าหาญ" เพลงประกอบอนิเมะ "อาร์ทินกับสปาร์ค" กันเถอะ! เพลงนี้จะพาคุณออกเดินทางผจญภัยไปกับอาร์ทินและสปาร์ค พร้อมเติมเต็มความฝันและความกล้าหาญในตัวคุณ 🎶✨ #เพลงประกอบอนิเมะ...
00:03:25

Now Is the Time to Think About Your Small-Business Success

Find people with high expectations and a low tolerance...

Program Will Lend $10M to Detroit Minority Businesses

Find people with high expectations and a low tolerance...
spot_img

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img
Skip to toolbar