Saturday, June 15, 2024
15.3 C
London

Tag: เครื่องบิน

วิวัฒนาการ: โอกาสเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ vs. การออกแบบ

“โอกาสที่สิ่งมีชีวิตจะมีรูปเป็นร่างขึ้นมาตามวิวัฒนาการนั้น เปรียบเสมือนโอกาสที่พายุพัดพาขยะมาปั่นรวมกันจนกลายเป็นเครื่องบินโบอิ้ง 747” - เฟรด ฮอยล์ (Fred Hoyle) นักดาราศาสตร์ผู้ให้คำเรียกทฤษฎีกำเนิดจักรวาลว่า “บิ๊กแบง” (Big Bang) ประโยคนี้เป็นการเปรียบเปรยที่แสดงถึงความไม่น่าจะเป็นไปได้ของวิวัฒนาการ Hoyle ต้องการจะสื่อว่า การเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อนนั้น ยากที่จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เปรียบเสมือนกับการที่พายุจะพัดพาเศษขยะมาประกอบกันจนกลายเป็นเครื่องบิน ซึ่งเป็นสิ่งที่แทบเป็นไปไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ทฤษฎีวิวัฒนาการมีหลักฐานสนับสนุนมากมาย นักวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายกลไก...
Skip to toolbar