Saturday, June 15, 2024
17 C
London

Tag: พัฒนาเด็ก

รีวิวหนังสือ “เปลี่ยนลูกให้ฉลาดขึ้น” เขียนโดย อาจารย์ฮิเดะโกะ ยะมะชิตะ

หนังสือ "เปลี่ยนลูกให้ฉลาดขึ้น" เขียนโดย อาจารย์ฮิเดะโกะ ยะมะชิตะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสมองและจิตวิทยาเด็กชาวญี่ปุ่น เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นไปที่การแบ่งปันประสบการณ์ตรงกว่า 30 ปี ของอาจารย์ฮิเดะโกะ เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดูเด็กให้ฉลาดขึ้น ผ่าน 80 เคล็ดลับง่ายๆ ที่เน้นการฝึกทักษะการคิดให้เด็กตัดสินใจเรื่องต่างๆ ด้วยตัวเอง รีวิวหนังสือ "เปลี่ยนลูกให้ฉลาดขึ้น" จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้: เน้นการฝึกทักษะการคิด: แทนที่จะเน้นการท่องจำ...
Skip to toolbar