Tuesday, May 28, 2024
10.4 C
London

Search Engine จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป! เพราะ Gen AI

หน้าตาของ search engine จะเปลี่ยนไปอย่างมากในอนาคตเนื่องจากความรุนแรงของ Generative AI ที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนวิถีการค้นหาข้อมูลอย่างสิ้นเชิง ด้วยความสามารถในการสร้างเนื้อหาที่คุณภาพและตอบโจทย์ของผู้ใช้ได้ ทำให้คนไม่ต้องพึ่งพาเฉพาะ search engine เพื่อหาข้อมูลต่างๆ ตามที่ต้องการอีกต่อไป

หลังจากที่ Generative AI เข้ามามีบทบาทสำคัญในการตอบโจทย์ของผู้ใช้งาน โดยการสร้างข้อมูลและเนื้อหาที่ตอบโจทย์ในขณะที่ผู้ใช้งานกำลังสอบถาม นั่นหมายความว่า search engine จะไม่เป็นที่ต้องการอีกต่อไปในรูปแบบเดิม เนื่องจากผู้ใช้งานสามารถได้รับข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจาก Generative AI

เพื่อรองรับเทรนด์นี้ บริษัทที่เป็นเจ้าของ search engine จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการตอบโจทย์ของผู้ใช้งาน โดยการนำ Generative AI เข้ามาใช้งานในแพลตฟอร์มของพวกเขา ให้ผู้ใช้งานสามารถได้รับข้อมูลและเนื้อหาที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ

รายได้จากโฆษณาของ search engine อาจจะลดลงเนื่องจากผู้ใช้งานไม่ต้องการพึ่งพาเฉพาะ search engine เพื่อหาข้อมูลอีกต่อไป แต่อาจจะมีโอกาสใหม่ในการสร้างรายได้จากบริการเพิ่มเติมที่ให้ผู้ใช้งานเรียกใช้ผ่านแพลตฟอร์มของพวกเขา

สำหรับเจ้าของธุรกิจเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีเนื้อหาบนเว็บไซต์ของตน อาจจะต้องปรับตัวให้เป็นรูปแบบที่ให้ความร่วมมือกับ Generative AI เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถได้รับข้อมูลที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจจะต้องพัฒนาเนื้อหาใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับเทคโนโลยี Generative AI ด้วย โดยการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานในยุค Generative AI นี้

หน้าตา Search Engine จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป! เพราะ Gen AI เปลี่ยนวิถีการค้นข้อมูล

Gen AI คืออะไร?

Gen AI ย่อมาจาก Generative AI เป็นเทคโนโลยี AI ใหม่ล่าสุดที่สามารถสร้างเนื้อหาใหม่ ๆ ขึ้นมาได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาข้อมูลที่มีอยู่แล้ว เช่น บทความ รูปภาพ วิดีโอ ฯลฯ เทคโนโลยีนี้ เปลี่ยนวิธีการค้นหาข้อมูลของเราไปอย่างสิ้นเชิง

Gen AI เปลี่ยน Search Engine อย่างไร?

 • ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองอีกต่อไป เพียงแค่ถามคำถามหรือบอกความต้องการ Gen AI จะสร้างคำตอบหรือเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
 • Gen AI ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และสะดวกขึ้น
 • Gen AI ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลที่ลึกซึ้งและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น

ตัวอย่างการใช้งาน Gen AI กับ Search Engine

 • Google Search Generative Experience (SGE): ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาคำตอบของคำถามได้ โดยไม่ต้องคลิกเข้าไปดูเว็บไซต์
 • YouTube: ทดสอบใช้ Gen AI สรุปเนื้อหาในวิดีโอ จัดกลุ่มคอมเม้นท์วิดีโอ ไปจนถึงการทำฉากหลังด้วย AI
 • Bing: เริ่มนำ Gen AI มา integrate เข้ากับ Search Engine

อนาคตของ Search Engine

Gen AI จะกลายเป็นส่วนสำคัญของ Search Engine ในอนาคต Search Engine จะมีหน้าที่หลัก ดังนี้

 • จัดหาข้อมูลให้กับ Gen AI
 • คัดกรองข้อมูลที่ Gen AI สร้างขึ้น
 • นำเสนอข้อมูลให้กับผู้ใช้ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

ผลกระทบต่อธุรกิจ

 • ธุรกิจจะต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้เข้ากับ Gen AI
 • ธุรกิจจะต้องสร้างเนื้อหาที่ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้
 • ธุรกิจจะต้องใช้ Gen AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

สรุป

Gen AI เปลี่ยนวิธีการค้นหาข้อมูลของเราไปอย่างสิ้นเชิง Search Engine ในอนาคต จะมีหน้าที่หลัก ดังนี้

 • จัดหาข้อมูลให้กับ Gen AI
 • คัดกรองข้อมูลที่ Gen AI สร้างขึ้น
 • นำเสนอข้อมูลให้กับผู้ใช้ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

ธุรกิจจะต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้เข้ากับ Gen AI และสร้างเนื้อหาที่ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้

ประเด็นที่น่าติดตาม

 • รายได้โฆษณาของ Search Engine จะเป็นอย่างไรต่อไป
 • เจ้าของธุรกิจเว็บไซต์จะปรับตัวอย่างไร

แหล่งข้อมูล

 • Gartner: Generative AI Will Be a Major Threat to Search Engines by 2026: [URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว]
 • How Generative AI Will Change the Way We Search for Information: [URL ที่ไม่ถูกต้องถูกนำออกแล้ว]

รายได้โฆษณาของ Search Engine จะเป็นอย่างไรต่อไป

Gen AI จะส่งผลกระทบต่อรายได้โฆษณาของ Search Engine ดังนี้

ด้านบวก

 • Gen AI ช่วยให้ Search Engine นำเสนอโฆษณาที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น
 • Gen AI ช่วยให้ Search Engine เข้าใจผู้ใช้มากขึ้น
 • Gen AI ช่วยให้ Search Engine นำเสนอโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้านลบ

 • Gen AI ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลได้โดยไม่ต้องคลิกโฆษณา
 • Gen AI ช่วยให้ผู้ใช้สร้างเนื้อหาได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาเนื้อหาจากเว็บไซต์
 • Gen AI ช่วยให้ผู้ใช้บล็อกโฆษณาได้ง่ายขึ้น

โดยสรุป

 • รายได้โฆษณาของ Search Engine อาจจะเติบโตช้าลง
 • Search Engine จะต้องปรับกลยุทธ์การโฆษณาให้เข้ากับ Gen AI
 • Search Engine จะต้องสร้างโฆษณาที่ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้

ประเด็นที่น่าติดตาม

 • Search Engine จะหาทางสร้างรายได้จาก Gen AI ได้อย่างไร
 • ผู้ใช้จะยอมรับโฆษณาที่นำเสนอโดย Gen AI หรือไม่

แหล่งข้อมูล

หมายเหตุ

 • ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2567
 • ผู้เขียน: Bard

เพิ่มเติม

 • Search Engine อาจจะหาทางสร้างรายได้จาก Gen AI ในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น การคิดค่าบริการสำหรับการใช้งาน Gen AI หรือ การขายข้อมูลผู้ใช้ให้กับธุรกิจ
 • ผู้ใช้อาจจะยอมรับโฆษณาที่นำเสนอโดย Gen AI มากขึ้น เพราะว่าโฆษณาเหล่านี้จะตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น

สรุป

อนาคตของรายได้โฆษณาของ Search Engine นั้นยังไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับว่า Search Engine จะปรับกลยุทธ์อย่างไร และ ผู้ใช้จะยอมรับโฆษณาที่นำเสนอโดย Gen AI หรือไม่

เจ้าของธุรกิจเว็บไซต์จะปรับตัวอย่างไร

Gen AI จะส่งผลกระทบต่อเจ้าของธุรกิจเว็บไซต์ ดังนี้

ด้านบวก

 • Gen AI ช่วยให้เจ้าของธุรกิจเว็บไซต์สร้างเนื้อหาได้เร็วขึ้น และ ง่ายขึ้น
 • Gen AI ช่วยให้เจ้าของธุรกิจเว็บไซต์เข้าใจผู้ใช้มากขึ้น
 • Gen AI ช่วยให้เจ้าของธุรกิจเว็บไซต์นำเสนอเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้

ด้านลบ

 • Gen AI ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์น้อยลง
 • Gen AI ทำให้ผู้ใช้สร้างเนื้อหาได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาเว็บไซต์

เจ้าของธุรกิจเว็บไซต์จะปรับตัวอย่างไร

1. ปรับกลยุทธ์เนื้อหา

 • เน้นสร้างเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง และ ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้
 • เน้นสร้างเนื้อหาที่ Gen AI สร้างได้ยาก เช่น เนื้อหาที่แสดงความคิดเห็น หรือ ประสบการณ์ส่วนตัว

2. ใช้ Gen AI

 • ใช้ Gen AI สร้างเนื้อหาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้
 • ใช้ Gen AI วิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้
 • ใช้ Gen AI พัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้

3. มุ่งเน้นไปที่การบริการ

 • นำเสนอบริการที่ Gen AI ไม่สามารถให้ได้ เช่น บริการหลังการขาย หรือ บริการที่ปรึกษา

4. พัฒนาธุรกิจ

 • พัฒนาธุรกิจไปสู่รูปแบบใหม่ ๆ เช่น ธุรกิจแบบสมาชิก หรือ ธุรกิจแบบขายข้อมูล

สรุป

เจ้าของธุรกิจเว็บไซต์จะต้องปรับตัวให้เข้ากับ Gen AI โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง และ ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ ใช้ Gen AI พัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้ และ มุ่งเน้นไปที่การบริการ

ประเด็นที่น่าติดตาม

 • กลยุทธ์เนื้อหาแบบใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น
 • บริการใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น
 • รูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น

แหล่งข้อมูล

เพิ่มเติม

 • เจ้าของธุรกิจเว็บไซต์ควรติดตามเทรนด์ Gen AI อยู่เสมอ เพื่อปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้เข้ากับสถานการณ์
 • เจ้าของธุรกิจเว็บไซต์ควรทดลองใช้ Gen AI เพื่อหาทางใช้งาน Gen AI ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สรุป

อนาคตของธุรกิจเว็บไซต์นั้นขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของธุรกิจเว็บไซต์จะปรับตัวให้เข้ากับ Gen AI ได้อย่างไร

Hot this week

เจ้าพ่อ วันที่ 28 พ.ค. 67 EP.11 ตอนที่ 11 วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

ดูละครย้อนหลัง 28/5/67 เจ้าพ่อ ตอนที่ 11 ย้อนหลัง ล่าสุด ดูละคร เจ้าพ่อ...

ดั่งธรณี วันที่ 28 พ.ค. 67 EP.27 ตอนที่ 27 วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

ดูละครย้อนหลัง 28/5/67 ดั่งธรณี ตอนที่ 27 ย้อนหลัง ล่าสุด ดูละคร ดั่งธรณี...

ดวงใจเจ้าป่า 28 พ.ค. 67 EP.27 ตอนที่ 27 วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

ดูละครย้อนหลัง 28/5/67 ดวงใจเจ้าป่า ตอนที่ 27 ย้อนหลัง ล่าสุด ดูละคร ดวงใจเจ้าป่า...

ใจพิสุทธิ์ 26 พ.ค. 66 EP.7 ตอนที่ 7 วันที่ 26 พฤษภาคม 2567

ดูละครย้อนหลัง 26 /5/67 ใจพิสุทธิ์ ตอนที่ 7 ย้อนหลัง ล่าสุด ดูละคร...

Topics

เจ้าพ่อ วันที่ 28 พ.ค. 67 EP.11 ตอนที่ 11 วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

ดูละครย้อนหลัง 28/5/67 เจ้าพ่อ ตอนที่ 11 ย้อนหลัง ล่าสุด ดูละคร เจ้าพ่อ...

ดั่งธรณี วันที่ 28 พ.ค. 67 EP.27 ตอนที่ 27 วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

ดูละครย้อนหลัง 28/5/67 ดั่งธรณี ตอนที่ 27 ย้อนหลัง ล่าสุด ดูละคร ดั่งธรณี...

ดวงใจเจ้าป่า 28 พ.ค. 67 EP.27 ตอนที่ 27 วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

ดูละครย้อนหลัง 28/5/67 ดวงใจเจ้าป่า ตอนที่ 27 ย้อนหลัง ล่าสุด ดูละคร ดวงใจเจ้าป่า...

ใจพิสุทธิ์ 26 พ.ค. 66 EP.7 ตอนที่ 7 วันที่ 26 พฤษภาคม 2567

ดูละครย้อนหลัง 26 /5/67 ใจพิสุทธิ์ ตอนที่ 7 ย้อนหลัง ล่าสุด ดูละคร...

Jueshi Zhan Hun (Peerless Battle Spirit) ประชันยุทธ์สะท้านฟ้า ตอนที่ 1-12 ซับไทย

Jueshi Zhan Hun (Peerless Battle Spirit) หรือ ประชันยุทธ์สะท้านฟ้า  ตอนที่...

Xian Ni (Renegade Immortal) ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน ตอนที่ 1-38 ซับไทย

อนิเมะ Xian Ni (Renegade Immortal) จากนิยายจีนแนวกำลังภายในที่เขียนโดย Xu Lei นวนิยายเรื่องนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดยสำนักพิมพ์สยามอินเตอร์บุ๊คส์...

เจ้าพ่อ วันที่ 6 มิ.ย. 67 EP.17 ตอนที่ 17 วันที่ 6 มิถุนายน 2567

ดูละครย้อนหลัง 6/6/67 เจ้าพ่อ ตอนที่ 17 ย้อนหลัง ล่าสุด ดูละคร เจ้าพ่อ...

Related Articles

Popular Categories

spot_imgspot_img
Skip to toolbar