บททดสอบกรอบความคิด: คุณมี Mindset แบบไหน?

บทความนี้ประกอบด้วยบททดสอบเพื่อประเมินว่าคุณมีกรอบความคิดแบบคงที่ (Fixed Mindset) หรือแบบเติบโต (Growth Mindset) พร้อมคำอธิบายและเคล็ดลับสำหรับการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิด

วัดกรอบความคิดของคุณ: แบบทดสอบ Mindset แบบคงที่ vs. Mindset แบบเติบโต

บททดสอบกรอบความคิด: คุณมี Mindset แบบไหน?

Back
Next

แบบททดสอบ  ที่ 1

 • ทดสอบว่าคุณมีกรอบความคิดแบบไหนด้วยแบบทดสอบง่ายๆ นี้ เรียนรู้เกี่ยวกับ Mindset แบบคงที่และ Mindset แบบเติบโต และค้นหาวิธีเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดของคุณ
บททดสอบกรอบความคิด: คุณมี Mindset แบบไหน?
บททดสอบกรอบความคิด: คุณมี Mindset แบบไหน?

คำแนะนำ: ตอบคำถามแต่ละข้อด้วยความซื่อสัตย์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

คะแนน:

 • ไม่เห็นด้วยเลย: 1 คะแนน
 • ไม่เห็นด้วย: 2 คะแนน
 • เห็นด้วย: 3 คะแนน
 • เห็นด้วยมาก: 4 คะแนน

คำถาม:

 1. ความสามารถของฉันนั้นถูกกำหนดโดยพรสวรรค์และสติปัญญาที่ฉันมีมาแต่กำเนิด
 2. ฉันไม่สามารถพัฒนาทักษะหรือความสามารถใหม่ ๆ ได้
 3. ความพยายามและการทุ่มเทนั้นสำคัญกว่าพรสวรรค์
 4. ฉันเรียนรู้และเติบโตจากความผิดพลาด
 5. ฉันชอบที่จะท้าทายตัวเองและลองทำสิ่งใหม่ ๆ
 6. ฉันกลัวที่จะล้มเหลว
 7. ฉันคิดว่าคำติชมนั้นเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์และช่วยให้ฉันพัฒนา
 8. ฉันรู้สึกท้อแท้เมื่อฉันเผชิญกับอุปสรรค
 9. ฉันเชื่อว่าฉันสามารถบรรลุเป้าหมายได้หากฉันพยายามมากพอ
 10. ฉันรู้สึกภูมิใจในความสำเร็จของฉัน

การให้คะแนน:

 • Mindset แบบคงที่: 10 – 24 คะแนน
 • Mindset แบบผสมผสาน: 25 – 34 คะแนน
 • Mindset แบบเติบโต: 35 – 40 คะแนน

การวิเคราะห์ผล:

 • Mindset แบบคงที่: คุณมีแนวโน้มที่จะเชื่อว่าความสามารถของคุณนั้นถูกกำหนดโดยพรสวรรค์และสติปัญญาที่คุณมีมาแต่กำเนิด คุณอาจจะหลีกเลี่ยงความท้าทาย กลัวที่จะล้มเหลว และรู้สึกท้อแท้เมื่อเผชิญกับอุปสรรค
 • Mindset แบบผสมผสาน: คุณมีทั้ง Mindset แบบคงที่และ Mindset แบบเติบโต คุณอาจจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองบ้าง แต่บางครั้งก็สงสัยในความสามารถของตัวเอง
 • Mindset แบบเติบโต: คุณมีแนวโน้มที่จะเชื่อว่าความสามารถของคุณนั้นสามารถพัฒนาได้ด้วยความพยายามและการทุ่มเท คุณชอบที่จะท้าทายตัวเอง เรียนรู้จากความผิดพลาด และรู้สึกภูมิใจในความสำเร็จของตัวเอง

หมายเหตุ:

 • บททดสอบนี้เป็นเพียงเครื่องมือคร่าวๆ ในการประเมิน Mindset ของคุณ
 • ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่ส่งผลต่อความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของคุณ
 • สิ่งสำคัญคือต้องพัฒนา Mindset ของคุณให้เป็น Mindset แบบเติบโต

ตัวเลือกเพิ่มเติม

 • คุณสามารถปรับแต่งคำถามในบททดสอบนี้ให้เหมาะกับบริบทของคุณ
 • คุณสามารถเพิ่มคำถามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Mindset ของคุณ
 • คุณสามารถใช้บททดสอบนี้เป็นเครื่องมือในการเริ่มต้นการสนทนาเกี่ยวกับ Mindset กับผู้อื่น

หวังว่าบททดสอบนี้จะเป็นประโยชน์!

 

Back
Next