พัฒนาตนเองตามแนวคิดแบบ Growth Mindset

Growth Mindset หรือ กรอบความคิดแบบพัฒนาได้ คือ ความเชื่อว่า ความสามารถของทุกคนนั้นเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ผ่านความพยายาม ไม่ยอมแพ้ และการเรียนรู้
แนวคิดแบบ Growth Mindset ต่างจาก Fixed Mindset หรือ กรอบความคิดแบบตายตัว ที่เชื่อว่า ความสามารถของมนุษย์นั้นถูกกำหนดมาแล้ว เปลี่ยนแปลงไม่ได้

การพัฒนาตนเองตามแนวคิด Growth Mindset

แนวคิด Growth Mindset มุ่งเน้นไปที่การมองหาโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญที่ช่วยให้เราพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการสำคัญประการหนึ่งของแนวคิดนี้คือ การยอมรับความผิดพลาด ซึ่งแตกต่างจาก Fixed Mindset ที่มองว่าความผิดพลาดเป็นสิ่งเลวร้าย Growth Mindset มองว่าความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้ ช่วยให้เราเข้าใจจุดอ่อน พัฒนาจุดแข็ง และก้าวหน้าต่อไป

วิธีการพัฒนาตนเองตามแนวคิด Growth Mindset

 • การยอมรับความผิดพลาด: เมื่อเราทำผิดพลาด แทนที่จะรู้สึกท้อแท้ จงลองวิเคราะห์ว่าทำไมเราถึงผิดพลาด เรียนรู้อะไรจากมัน และนำไปปรับใช้ในครั้งต่อไป
 • การมองเห็นความสำเร็จของผู้อื่นเป็นแรงบันดาลใจ: การมองเห็นความสำเร็จของผู้อื่น ช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจ เกิดความมุ่งมั่น และเรียนรู้กลยุทธ์จากประสบการณ์ของพวกเขา
 • การพัฒนาทักษะและความรู้: หมั่นหาโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ ๆ
 • การให้ความสำคัญกับความพยายามและพัฒนาการ: เข้าใจว่าการพัฒนาตนเองต้องใช้เวลาและความพยายาม จงให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้ มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 • การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน: การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องอาศัยความอดทน หมั่นฝึกฝน ปรับใช้แนวคิด Growth Mindset ในชีวิตประจำวัน

ประโยชน์ของ Growth Mindset

 • ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย: แนวคิด Growth Mindset ช่วยให้เรามีความมุ่งมั่น กล้าเผชิญความท้าทาย และพยายามอย่างเต็มที่จนบรรลุเป้าหมาย
 • เสริมสร้างความยืดหยุ่น: เมื่อเผชิญกับอุปสรรค เราจะมองหาวิธีแก้ไข ไม่ท้อถอยง่าย
 • ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี: แนวคิด Growth Mindset ช่วยให้เรามองโลกในแง่ดี เข้าใจผู้อื่น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
 • นำไปสู่ความสุข: เมื่อเราพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมาย และมีความสัมพันธ์ที่ดี ย่อมนำไปสู่ความสุขในชีวิต

แนวคิด Growth Mindset เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้เราพัฒนาตนเอง ประสบความสำเร็จ และมีความสุขในชีวิต ลองนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน คุณจะค้นพบพลังที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณ

ตัวอย่างการนำ Growth Mindset ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 • นักเรียน: ตั้งเป้าหมายการเรียน ตั้งใจเรียน ขยันฝึกฝน ไม่ท้อถอยเมื่อเจอโจทย์ยาก มองหาความช่วยเหลือเมื่อต้องการ เรียนรู้จากความผิดพลาด
 • นักกีฬา: ตั้งเป้าหมายในการฝึกซ้อม ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ มุ่งมั่นพัฒนาตัวเอง ไม่ท้อถอยเมื่อแพ้การแข่งขัน เรียนรู้จากข้อผิดพลาด
 • พนักงาน: ตั้งเป้าหมายในการทำงาน มุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมาย เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ พัฒนาตัวเอง ไม่ท้อถอยเมื่อเจออุปสรรค เรียนรู้จากความผิดพลาด

การเปลี่ยนแปลง Mindset นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยเวลา ความพยายาม และการฝึกฝน แต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นคุ้มค่า เพราะ Growth Mindset ช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิต มีความสุข และใช้ชีวิตได้อย่างมีความหมาย

การพัฒนาตนเองตามแนวคิด Growth Mindset
การพัฒนาตนเองตามแนวคิด Growth Mindset