ค่าใช้จ่ายเลี้ยงลูกจนโตในประเทศจีน สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก! แล้วอันดับ 1 เป็นประเทศอะไร

อันดับ 1 ประเทศที่มีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกจนโตสูงที่สุดในโลก คือ สหรัฐอเมริกา

จากรายงานของ HSBC Expat Explorer Survey 2023 พบว่า ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการเลี้ยงดูบุตรคนแรกจนถึงอายุ 18 ปีในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ ประมาณ 2.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 100 ล้านบาท) ซึ่งสูงกว่าจีน (538,000 หยวน หรือประมาณ 2.73 ล้านบาท)

สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้ค่าเลี้ยงดูบุตรในสหรัฐอเมริกาสูง มีดังนี้

 • ค่าการศึกษา: ค่าเรียนในมหาวิทยาลัยมีราคาสูงมาก
 • ค่ารักษาพยาบาล: ค่ารักษาพยาบาลมีราคาแพง
 • ค่าที่อยู่อาศัย: ราคาบ้านและค่าเช่าในเมืองใหญ่ๆ พุ่งสูงขึ้น
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ: เช่น ค่าเสื้อผ้า ของเล่น อุปกรณ์ต่างๆ

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้เป็นเพียงการประมาณค่าเฉลี่ย ซึ่งค่าใช้จ่ายจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น

 • สถานที่: ค่าใช้จ่ายในเมืองใหญ่ๆ มักสูงกว่าเมืองเล็กๆ
 • ไลฟ์สไตล์: ครอบครัวที่มีไลฟ์สไตล์หรูหรา ย่อมมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า
 • จำนวนบุตร: ครอบครัวที่มีลูกหลายคน ย่อมมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า

ประเทศอื่นๆ ที่ติดอันดับต้นๆ ของค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกจนโต

 • แคนาดา: 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 78 ล้านบาท)
 • ออสเตรเลีย: 1.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 67 ล้านบาท)
 • สหราชอาณาจักร: 1.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 60 ล้านบาท)

ปัญหาค่าเลี้ยงดูบุตรที่สูง ส่งผลต่อหลายแง่มุม เช่น

 • อัตราการเกิดต่ำ: ผู้คนลังเลที่จะมีลูกเพราะค่าใช้จ่ายที่สูง
 • ภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว: ครอบครัวต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงลูก
 • ปัญหาความเหลื่อมล้ำ: ครอบครัวที่มีรายได้น้อยอาจไม่มีโอกาสให้การศึกษาที่ดีแก่ลูก

รัฐบาลในหลายประเทศ พยายามออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือครอบครัว เช่น เงินอุดหนุน การลดหย่อนภาษี และการขยายบริการสาธารณะสำหรับเด็ก

สรุป

 • ประเทศที่มีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกจนโตสูงที่สุดในโลก คือ สหรัฐอเมริกา
 • ประเทศจีนมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกจนโตสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก
 • ปัญหาค่าเลี้ยงดูบุตรที่สูง ส่งผลต่อหลายแง่มุม เช่น อัตราการเกิดต่ำ ภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว และปัญหาความเหลื่อมล้ำ
 • รัฐบาลในหลายประเทศพยายามออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือครอบครัว

 

จริงค่ะ ค่าเลี้ยงดูบุตรเฉลี่ยในจีนตอนนี้สูงมาก สูงเป็นอันดับสองของโลกเลย

หากเป็นเด็กที่เติบโตในเมือง ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 667,000 หยวน (ประมาณ 3.38 ล้านบาท)

สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้ค่าเลี้ยงดูบุตรในจีนสูง มีดังนี้

 • ค่าการศึกษา: ค่าเรียนพิเศษ กวดวิชา และติวเตอร์ มีราคาสูงมาก
 • ค่าที่อยู่อาศัย: ราคาบ้านและค่าเช่าในเมืองใหญ่ๆ พุ่งสูงขึ้น
 • ค่าอาหาร: ค่าอาหารสดและอาหารแปรรูปมีราคาแพงขึ้น
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ: เช่น ค่าเสื้อผ้า ของเล่น อุปกรณ์ต่างๆ

เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

 • จีน: 538,000 หยวน (2.73 ล้านบาท) สูงกว่า GDP ต่อหัว 6.3 เท่า
 • สหรัฐอเมริกา: 4.11 เท่าของ GDP
 • ญี่ปุ่น: 4.26 เท่าของ GDP
 • ออสเตรเลีย: 2.08 เท่าของ GDP

ปัญหาค่าเลี้ยงดูบุตรที่สูง ส่งผลต่อหลายแง่มุม เช่น

 • อัตราการเกิดต่ำ: ผู้คนลังเลที่จะมีลูกเพราะค่าใช้จ่ายที่สูง
 • ภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว: ครอบครัวต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงลูก
 • ปัญหาความเหลื่อมล้ำ: ครอบครัวที่มีรายได้น้อยอาจไม่มีโอกาสให้การศึกษาที่ดีแก่ลูก

รัฐบาลจีนตระหนักถึงปัญหานี้ และพยายามออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือครอบครัว เช่น เงินอุดหนุน การลดหย่อนภาษี และการขยายบริการสาธารณะสำหรับเด็ก

อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีน

แหล่งข้อมูล