พ่อบอกให้เป็นตัวเองให้ดี แล้วเป็นตัวเองให้ดีเป็นยังไง? 🤔 “สุขภาพแข็งแรง พฤติกรรมอ่อนโยน อ่านหนังสือเยอะๆ” ฟังคำตอบเต็มๆ ในเพลง “พ่อบอกไว้” 👉 https://youtu.be/cH7Mz9KmOzE #พ่อบอกไว้ #เป็นตัวเองให้ดี #คำแนะนำจากพ่อ #สุขภาพแข็งแรง #พฤติกรรมอ่อนโยน

ชื่อเพลง:พ่อบอกไว้

คำอธิบายเพลง: เพลง “พ่อบอกไว้” เป็นเพลงที่ให้ข้อคิดและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเป็นตัวของตัวเอง การดูแลสุขภาพกายและใจ การอ่านหนังสือเพื่อค้นหาตัวเอง และการเลือกเส้นทางชีวิตที่ดีที่สุด