รีวิวหนังสือ “เปลี่ยนลูกให้ฉลาดขึ้น” เขียนโดย อาจารย์ฮิเดะโกะ ยะมะชิตะ

หนังสือ "เปลี่ยนลูกให้ฉลาดขึ้น" เขียนโดย อาจารย์ฮิเดะโกะ ยะมะชิตะ สอดคล้องกับแนวคิดพัฒนาเด็กไทยในหลายประการ ทั้งสองฝ่ายเน้นการพัฒนาทักษะการคิด ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ฝึกความรับผิดชอบ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ตัวอย่างแนวคิดพัฒนาเด็กไทยที่สอดคล้องกับหนังสือ เช่น การจัดระเบียบข้าวของ การเล่น และการอ่าน หนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางที่ดีสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการพัฒนาลูกให้ฉลาด คิดเป็น ทำเป็น และตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง

หนังสือ “เปลี่ยนลูกให้ฉลาดขึ้น” เขียนโดย อาจารย์ฮิเดะโกะ ยะมะชิตะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสมองและจิตวิทยาเด็กชาวญี่ปุ่น เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นไปที่การแบ่งปันประสบการณ์ตรงกว่า 30 ปี ของอาจารย์ฮิเดะโกะ เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดูเด็กให้ฉลาดขึ้น ผ่าน 80 เคล็ดลับง่ายๆ ที่เน้นการฝึกทักษะการคิดให้เด็กตัดสินใจเรื่องต่างๆ ด้วยตัวเอง

1. รีวิวหนังสือ “เปลี่ยนลูกให้ฉลาดขึ้น”

หนังสือ “เปลี่ยนลูกให้ฉลาดขึ้น” เขียนโดย อาจารย์ฮิเดะโกะ ยะมะชิตะ

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้:

 • เน้นการฝึกทักษะการคิด: แทนที่จะเน้นการท่องจำ อาจารย์ฮิเดะโกะให้ความสำคัญกับการฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์ หาคำตอบ และตัดสินใจด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อความสำเร็จในชีวิต
 • กิจกรรมที่หลากหลาย: หนังสือเล่มนี้มีกิจกรรมที่หลากหลาย เหมาะสำหรับเด็กทุกวัย กิจกรรมเหล่านี้สามารถช่วยฝึกทักษะการคิด ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการแก้ปัญหาของเด็ก
 • คำแนะนำที่เป็นประโยชน์: อาจารย์ฮิเดะโกะ แบ่งปันเคล็ดลับและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับพ่อแม่ ช่วยให้เข้าใจพัฒนาการของลูก และสามารถเลี้ยงดูลูกได้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่างเคล็ดลับจากหนังสือ:

 • ฝึกให้เด็กรู้จักจัดระเบียบข้าวของ: การจัดระเบียบข้าวของช่วยฝึกให้เด็กคิดเป็นระบบ มีวินัย และมีความรับผิดชอบ
 • ให้เด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ: การให้เด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ช่วยฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์ กล้าแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจด้วยตัวเอง
 • ส่งเสริมให้เด็กเล่นกลางแจ้ง: การเล่นกลางแจ้งช่วยฝึกทักษะการเคลื่อนไหว ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการเข้าสังคมของเด็ก
 • อ่านหนังสือให้เด็กฟัง: การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง ช่วยส่งเสริมทักษะการฟัง ความจำ และจินตนาการของเด็ก

หนังสือ “เปลี่ยนลูกให้ฉลาดขึ้น” เหมาะสำหรับ:

 • พ่อแม่ที่ต้องการเลี้ยงดูลูกให้ฉลาดขึ้น
 • ครูและผู้ดูแลเด็ก
 • ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาสมองและจิตวิทยาเด็ก

หากคุณกำลังมองหาหนังสือที่ช่วยให้ลูกของคุณฉลาดขึ้น หนังสือ “เปลี่ยนลูกให้ฉลาดขึ้น” เป็นตัวเลือกที่ดี

นอกจากหนังสือ “เปลี่ยนลูกให้ฉลาดขึ้น” แล้วยังมีหนังสืออีกหลายเล่มที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก คุณสามารถหาซื้อหนังสือเหล่านี้ได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

2. แนวคิด “เปลี่ยนลูกให้ฉลาดขึ้น”

หนังสือ “เปลี่ยนลูกให้ฉลาดขึ้น” เขียนโดย อาจารย์ฮิเดะโกะ ยะมะชิตะ

หนังสือ “เปลี่ยนลูกให้ฉลาดขึ้น” เขียนโดย อาจารย์ฮิเดะโกะ ยะมะชิตะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดระเบียบข้าวของชาวญี่ปุ่น นำเสนอแนวคิดการพัฒนาสมองและทักษะการคิดของเด็ก ผ่านวิธีการ “ลด โละ ละ” หรือ “ดันชะริ” ซึ่งเป็นหลักการจัดระเบียบข้าวของที่โด่งดังของเธอ

เนื้อหาหลักของหนังสือ มุ่งเน้นไปที่การฝึกฝนให้เด็กๆ เรียนรู้ที่จะคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และรับผิดชอบต่อสิ่งของของตนเอง ผ่านกระบวนการจัดระเบียบข้าวของ โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้

 1. ลด: คัดแยกของใช้ที่ไม่จำเป็น ไม่ได้ใช้งาน หรือชำรุดออกไป
 2. โละ: จัดระเบียบข้าวของที่เหลือ เก็บของให้เป็นระเบียบ หาง่าย หยิบใช้สะดวก
 3. ละ: รักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ คือ นำเสนอแนวคิดที่เข้าใจง่าย ใช้งานได้จริง ผ่านตัวอย่างสถานการณ์จริงที่พบเจอในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการฝึกทักษะการคิดและพัฒนาสมองให้กับลูกๆ โดยไม่ต้องใช้ความรู้ด้านการศึกษาสูง

นอกจากนี้ หนังสือยังมีประโยชน์ต่อผู้อ่านในด้านอื่นๆ ดังนี้

 • ฝึกฝนทักษะการจัดการเวลา
 • ฝึกฝนนิสัยการรู้จักเก็บออม
 • ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจ
 • ฝึกฝนความรับผิดชอบ
 • ฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์

อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้อาจ ไม่เหมาะกับเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถอ่านหรือเขียนได้ เนื่องจากเนื้อหาบางส่วนอาจซับซ้อนเกินไป

โดยสรุป หนังสือ “เปลี่ยนลูกให้ฉลาดขึ้น” เป็นหนังสือที่น่าอ่าน เหมาะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการฝึกทักษะการคิดและพัฒนาสมองให้กับลูกๆ ผ่านวิธีการ “ลด โละ ละ” เนื้อหาในหนังสือมีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย ใช้งานได้จริง และมีประโยชน์ต่อผู้อ่านในหลายๆ ด้าน

3. หนังสือ “เปลี่ยนลูกให้ฉลาดขึ้น”  แนวคิดพัฒนาเด็ก ของ ไทย

หนังสือ “เปลี่ยนลูกให้ฉลาดขึ้น” เขียนโดย อาจารย์ฮิเดะโกะ ยะมะชิตะ

1. เน้นการพัฒนาทักษะการคิด

ทั้งหนังสือและแนวคิดพัฒนาเด็กไทย มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการคิดของเด็กมากกว่าการท่องจำ ซึ่งสอดคล้องกับระบบการศึกษาในปัจจุบันที่เน้นการเรียนแบบบูรณาการ เด็ก ๆ จำเป็นต้องมีทักษะการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจ เพื่อประสบความสำเร็จในชีวิต

2. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

หนังสือและแนวคิดพัฒนาเด็กไทย ต่างให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ เด็ก ๆ ควรได้รับการสนับสนุนให้คิดริเริ่ม กล้าแสดงออก และลองทำสิ่งใหม่ ๆ โดยไม่ต้องกลัวความผิดพลาด

3. ฝึกความรับผิดชอบ

ทั้งหนังสือและแนวคิดพัฒนาเด็กไทย เน้นย้ำถึงความสำคัญของการฝึกความรับผิดชอบให้กับเด็ก ๆ เด็ก ๆ ควรมีหน้าที่รับผิดชอบของตัวเอง เรียนรู้การดูแลตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่น

4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดี

หนังสือและแนวคิดพัฒนาเด็กไทย ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่กับลูก พ่อแม่ควรมีเวลาให้ลูก พูดคุย รับฟัง และเข้าใจลูก สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและมั่นคง

5. เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์

ทั้งหนังสือและแนวคิดพัฒนาเด็กไทย สนับสนุนให้เด็ก ๆ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง เด็ก ๆ ควรได้ลงมือทำกิจกรรมต่าง ๆ สัมผัสกับโลกกว้าง และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

ตัวอย่างแนวคิดพัฒนาเด็กไทยที่สอดคล้องกับหนังสือ

 • การจัดระเบียบข้าวของ สอดคล้องกับหลักการ “ลด โละ ละ” ในหนังสือ ช่วยให้เด็ก ๆ ฝึกทักษะการคิด ตัดสินใจ และจัดการกับสิ่งของรอบตัว
 • การเล่น หนังสือและแนวคิดพัฒนาเด็กไทย ต่างให้ความสำคัญกับการเล่น การเล่นเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของเด็ก ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
 • การอ่าน หนังสือและแนวคิดพัฒนาเด็กไทย ส่งเสริมให้เด็ก ๆ รักการอ่าน การอ่านช่วยเปิดโลกทัศน์ เพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

โดยสรุป หนังสือ “เปลี่ยนลูกให้ฉลาดขึ้น” และแนวคิดพัฒนาเด็กไทย ต่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ หนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางที่ดีสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการพัฒนาลูกให้ฉลาด คิดเป็น ทำเป็น และตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง