Tuesday, June 18, 2024
21.9 C
London

People & Blogs

การดำเนินชีวิตแบบ Slow Life เป็นแนวทางที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าของชีวิตและความสุขในปัจจุบัน

การดำเนินชีวิตแบบ Slow Life เป็นแนวทางที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าของชีวิตและความสุขในปัจจุบัน โดยเน้นการใช้ชีวิตอย่างมีสติและตั้งใจมากกว่าการเร่งรีบและวุ่นวาย วิถีชีวิตแบบนี้เน้นการเพลิดเพลินกับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิต และให้ความสำคัญกับความเรียบง่าย ดังนั้น คุณสามารถเพิ่มคุณค่าและความสุขให้กับชีวิตของคุณได้ด้วยวิถีชีวิตแบบ Slow Life ดังนี้: 1. **การเพิ่มคุณค่าของเวลา**: ให้ความสำคัญกับการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพและคุณค่า โดยทำกิจกรรมที่ชอบและเติมพลังให้กับตัวเอง เช่น การอ่านหนังสือ, การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ, หรือการทำสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกสนุก 2. **การเพลิดเพลินกับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ**: รับรู้ความสุขจากสิ่งเล็กๆ...

สภาพแวดล้อมที่ถูกหล่อหลอมจากตัวเรา: มุมมองจาก Stephen R. Covey

สภาพแวดล้อมเดียวที่คุณจะใช้ชีวิตอยู่ได้ คือ สภาพแวดล้อมรอบตัวที่ถูกหล่อหลอมออกมาจาก ความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ อุดมคติ และหลักการของคุณเอง ( Stephen R. Covey) สภาพแวดล้อมที่ถูกหล่อหลอมจากตัวเรา: มุมมองจาก Stephen R. Covey Stephen R. Covey นักเขียนและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจชื่อดัง เสนอแนวคิดว่า สภาพแวดล้อมที่ดีที่สุด ที่จะใช้ชีวิตอยู่ คือ สภาพแวดล้อมที่ถูกหล่อหลอมออกมาจาก ความรู้สึกนึกคิด...
spot_imgspot_img

การเปรียบเทียบเด็ก: ผลเสียระยะยาวและทางเลือกที่ดีกว่า

เราไม่ควรเปรียบเทียบเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำ ไม่มีใครอยากถูกเปรียบว่าตนเองเป็นผู้ด้อยกว่า ในระยะยาวการเปรียบเทียบอาจส่งผลเสียต่อทั้งสองฝ่าย ซึ่งเป็นต้นตอของความอิจฉา ริษยา ความอาฆาตแค้น ส่วนผู้ที่ถูกเปรียบสูงกว่าก็จะติดอหังการ์ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบ่มเพาะจิตใจและการเรียนรู้   การเปรียบเทียบเด็ก: ผลเสียระยะยาวและทางเลือกที่ดีกว่า การเปรียบเทียบเด็ก ไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำ เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะไม่มีใครอยากถูกเปรียบว่าด้อยกว่า ผลเสียระยะยาว ฝ่ายที่ถูกเปรียบเทียบ: รู้สึกด้อยค่า ขาดความมั่นใจ มีปมด้อย รู้สึกอิจฉา ริษยา ...

ดอกหิรัญญิกา เป็นไม้เถาขนาดใหญ่

ดอกหิรัญญิกา (Beaumontia grandiflora) ซึ่งเป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็งขนาดใหญ่ในวงศ์ Apocynaceae มีลักษณะที่น่าสนใจมาก ๆ ทั้งจากลักษณะของลำต้น ใบ ดอก และผล ทำให้เป็นพันธุ์พืชที่น่าสนใจในการปลูกเพื่อประดับสวนหรือพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วงเพราะดอกที่มีขนาดใหญ่และสวยงามอย่างมหาศาลของมัน การระบุชนิด grandiflora ยังเสริมถึงความหมายของดอกที่มีขนาดใหญ่อีกด้วย เป็นข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับผู้สนใจในการปลูกพืชในสวนหรือสถานที่อื่น ๆ...

กิจกรรมภายในบ้านที่ส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการด้าน EQ มากขึ้น

การสร้างกิจกรรมในบ้านที่ส่งเสริมให้ลูกพัฒนา EQ (Emotional Intelligence) มีความสำคัญ เนื่องจากมีผลต่อการเติบโตและพัฒนาทางอารมณ์ของเด็กในระยะเวลาต่อไป ดังนั้น นี่คือกิจกรรมบ้านที่สามารถช่วยให้ลูกพัฒนา EQ ได้: 1. **การเล่นเกมที่ให้เด็กต้องรับฟังและเรียนรู้การทำงานร่วมกัน**: - เล่นเกมที่ต้องสร้างกฎเกณฑ์และเข้าใจความรู้สึกของผู้เล่นคนอื่น เช่น เกมบอร์ดหรือเกมที่ต้องสร้างเรื่องราวร่วมกัน 2. **การฝึกการแก้ขัดแย้ง**: - สร้างสถานการณ์ที่มีข้อขัดแย้งในบ้านและส่งเสริมให้ลูกพูดคุยแก้ไขปัญหาได้อย่างสันตัว โดยเน้นการฟังความเห็นของอีกฝ่ายและการคิดวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม 3. **การสร้างความเข้าใจและรับฟัง**: - สร้างปฏิสัมพันธ์ที่เติบโตขึ้นระหว่างคุณและลูก...

ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด พฤติกรรม และปัญญา

ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด พฤติกรรม และปัญญา นั้นมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้ง ช่วงเวลาระหว่างทั้งสามองค์ประกอบนี้สามารถวิเคราะห์ได้หลายแง่มุม ดังนี้ 1. ความคิดสู่พฤติกรรม: ความคิด: กระบวนการทางจิตที่เกิดขึ้นในสมอง ประกอบด้วยการรับรู้ การจดจำ การคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ ฯลฯ พฤติกรรม: การกระทำที่แสดงออกผ่านร่างกาย เป็นผลลัพธ์จากความคิด อารมณ์ และแรงจูงใจ ช่วงเวลา: ...

ประเทศไทย ที่ IQ เฉลี่ยสูง อยู่อันดับที่ 64 ของโลก จากการจัดอันดับของ World Population Review ในปี 2023

ประเทศไทย ได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่มี IQ เฉลี่ยสูง อยู่อันดับที่ 64 ของโลก จากการจัดอันดับของ World Population Review ในปี 2023 และ อยู่อันดับ 4 ของอาเซียน โดยตามหลังประเทศสิงคโปร์ เวียดนาม...

แนวคิด ครอบครัวที่เจริญแล้ว ครอบครัวที่กำลังพัฒนา และด้อยพัฒนา

การพัฒนาครอบครัว เป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ ครอบครัวที่เข้มแข็ง มั่นคง และมีความสุข จะเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิด ครอบครัวที่เจริญแล้ว ครอบครัวที่กำลังพัฒนา และด้อยพัฒนา ครอบครัวที่เจริญแล้ว มีรายได้ที่มั่นคงเพียงพอต่อการเลี้ยงดูสมาชิกครอบครัว สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพดี เด็กๆ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีบ้านที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดี within...
Skip to toolbar