Monday, July 22, 2024
25.7 C
Bangkok

ตามความเชื่อโบราณของไทย วันพุธถือเป็น “วันพุธห้ามตัด” หมายความว่า ไม่ควรทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตัด No cutting on Wednesday

ตามความเชื่อโบราณของไทย วันพุธถือเป็น วันพุธห้ามตัด หมายความว่าไม่ควรทำอะไรที่เป็นการตัด เช่น ตัดผม ตัดเล็บ ตัดต้นไม้ ตัดสินคดีความ เพราะเชื่อกันว่าจะทำให้เกิดเรื่องวุ่นวาย อุปสรรค หรือพลิกผัน แต่ในทางกลับกัน

วันพุธก็ถือเป็น วันพุธโชคดี เหมาะกับการทำสิ่งมงคล ดังนี้

 • ทำบุญ: การทำบุญเป็นกิจกรรมที่นิยมทำกันในวันพุธ เพราะเชื่อกันว่าจะได้บุญกุศลผลานิสงส์มากเป็นพิเศษ

  ไหว้พระ: การไหว้พระเป็นการเสริมสิริมงคล ช่วยให้จิตใจสงบ

 • สวดมนต์: การสวดมนต์ช่วยให้จิตใจสงบ เกิดปัญญา และเป็นการอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • นุ่งขาวห่มขาว: การนุ่งขาวห่มขาวเป็นการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • ปล่อยนกปล่อยปลา: การปล่อยนกปล่อยปลาเป็นการทำบุญสะสมกุศล
 • บริจาคทาน: การบริจาคทานเป็นการแบ่งปันความสุขให้ผู้อื่น
 • ซื้อของมงคล: การซื้อของมงคล เช่น พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง ไว้บูชา

ทั้งนี้ กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล ขึ้นอยู่กับความศรัทธาของแต่ละบุคคล แต่สิ่งสำคัญคือ การใช้ชีวิตอย่างมีสติ รู้เท่าทัน และทำความดีอยู่เสมอ

นอกจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะกับการทำในวันพุธ เช่น

 • เรียนรู้สิ่งใหม่: การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ช่วยให้สมองได้ทำงาน พัฒนาความคิด
 • ออกกำลังกาย: การออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี
 • ใช้เวลากับครอบครัว: การใช้เวลากับครอบครัวช่วยให้เกิดความอบอุ่น รักใคร่กลมเกลียว
 • พักผ่อน: การพักผ่อนช่วยให้ร่างกายและจิตใจได้ฟื้นฟู

สรุป วันพุธเป็นวันที่เหมาะกับการทำกิจกรรมที่สร้างบุญกุศล เสริมสิริมงคล และพัฒนาตนเอง แต่ละคนสามารถเลือกทำกิจกรรมได้ตามความสนใจและความสะดวก

ความเชื่อโบราณของไทยเกี่ยวกับ “วันพุธห้ามตัด”

นั้น มีมาช้านาน หลายคนยึดถือปฏิบัติกันมา โดยมีความเชื่อหลักๆ ดังนี้

1. ตัดผมวันพุธ : เชื่อกันว่าจะทำให้ “หัวกุดท้ายเน่า” ชีวิตไม่เจริญงอกงาม ประสบปัญหาอุปสรรค

2. ตัดเล็บวันพุธ : เชื่อกันว่าจะทำให้ “ดวงตก” เงินทองรั่วไหล ขาดแคลน

3. ตัดต้นไม้วันพุธ : เชื่อกันว่าจะทำให้ “ต้นไม้เจริญเติบโตช้า” ไม่แข็งแรง อาจตาย枯萎

4. ตัดสินคดีวันพุธ : เชื่อกันว่าจะตัดสินผิดพลาด ไม่ยุติธรรม เกิดความวุ่นวาย

5. ตัดสินใจสำคัญๆ วันพุธ : เชื่อกันว่าจะตัดสินใจผิดพลาด ส่งผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น

ที่มาของความเชื่อ

 • คติความเชื่อเรื่องการเจริญเติบโต : วันพุธเป็นธาตุน้ำ เชื่อกันว่าเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต งอกงาม การตัดอะไรในวันพุธ เปรียบเสมือนการหยุดยั้งสิ่งเหล่านั้น จึงเป็นอัปมงคล

 • ธรรมเนียมปฏิบัติโบราณ : ในสมัยก่อน ช่างตัดผมส่วนใหญ่หยุดงานในวันพุธ เพื่อไปเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดิน ประชาชนจึงไม่มีช่างตัดผม จึงเกิดเป็นความเชื่อว่า “วันพุธห้ามตัด”

อย่างไรก็ตาม ความเชื่อเหล่านี้เป็นเพียงคติความเชื่อส่วนบุคคล ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ

เหตุผลเบื้องหลังความเชื่อนี้ มีหลายประการ เช่น

 • ความเชื่อเรื่องการงอกเงย: วันพุธเป็นวันที่เชื่อกันว่าเป็น “วันแห่งการงอกเงย” ของสิ่งต่าง ๆ การตัดอะไรในวันนี้จึงเหมือนเป็นการขัดขวางโชคลาภ เงินทอง และความเจริญก้าวหน้า
 • ความเชื่อเรื่องเทวดาประจำวัน: วันพุธเป็นวันที่เชื่อกันว่ามี “ท้าวพรหมทัต” เป็นเทวดาประจำวัน การตัดอะไรในวันนี้จึงอาจ冒犯เทวดา
 • คติธรรมโบราณ: ในสมัยก่อน ช่างตัดผมมักหยุดงานในวันพุธเพื่อไปทำบุญตักบาตร จึงกลายเป็นที่มาของความเชื่อนี้

อย่างไรก็ตาม ความเชื่อเหล่านี้เป็นเพียง“คติความเชื่อ”** ของคนโบราณที่สืบทอดมายาวนาน ไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ยืนยัน

ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ไม่ได้ยึดถือความเชื่อนี้มากนัก ร้านตัดผมหลายแห่งก็เปิดให้บริการตามปกติในวันพุธ แต่ก็ยังมีบางคนที่ยังคงยึดถือความเชื่อนี้ ขึ้นอยู่กับความศรัทธาและวิจารณญาณของแต่ละบุคคล

สรุป

“วันพุธห้ามตัด” เป็นความเชื่อโบราณที่สืบทอดมายาวนาน มีที่มาจากคติความเชื่อเรื่องการเจริญเติบโต และธรรมเนียมปฏิบัติโบราณ ปัจจุบัน ขึ้นอยู่กับความเชื่อและการตัดสินใจของแต่ละบุคคล

ความเชื่อโบราณของไทยเกี่ยวกับ "วันพุธห้ามตัด"
ความเชื่อโบราณของไทยเกี่ยวกับ “วันพุธห้ามตัด”

Latest articles

Similar articles

Skip to toolbar