ไฮไลท์ เทควันโดหญิง 49 kg. (เทนนิส พาณิภัค) ไทย v อินโดนีเซีย – 9 ธ.ค. 2019

ไฮไลท์ เทควันโดหญิง 49 kg. ไทย v อินโดนีเซีย – 9 ธ.ค. 2019
พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ

ซีเกมส์ 2019
ฟิลิปปินส์
26 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2019

- Advertisement -