เศรษฐกิจโลกในวิกฤตการณ์”โคโรนา” 18/2/63

Money Chat สัมภาษณ์ 2 กูรูด้านเศรษฐกิจ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง ถึงสถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ามกลางการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ..

Previous articleคิว & อ๊อฟ – เทคมีเอาท์ไทยแลนด์ ep.5 S16 (15 ก.พ. 63) FULL HD
Next articleส.ลูกยาง ให้โค้ชด่วน คุมทีมหญิงต่อ | 18-02-63 | เรื่องรอบขอบสนาม