รองโฆษกตร.สรุปสถานการณ์น้ำท่วมดับ21ราย

483264-01

รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สรุปสถานการณ์น้ำท่วม เสียชีวิตแล้ว 21 ราย

พ.ต.อ.อนุชา รมยะนันท์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สรุปสถานการณ์อุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. 2556 จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ประสบภัยรวมทั้งสิ้น 32 จังหวัด 231 อำเภอ 1,346 ตำบล 10,663 หมู่บ้าน 784,406 ครัวเรือน 2,734,229 คน มีผู้เสียชีวิตรวม 21 ราย คือ จ.สุรินทร์ 9 ราย, จ.ศรีสะเกษ 6 ราย, จ.นครนายก 2 ราย, จ.ยโสธร 2 ราย, จ.ปราจีนบุรี 1 ราย และ จ.สระแก้ว 1 ราย

ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ 27 จังหวัด 224 อำเภอ 1,334 ตำบล 10,627 หมู่บ้าน 783,840 ครัวเรือน 2,732,656 คน อพยพ 4,416 ครัวเรือน 15,254 คน ที่ จ.อุบลราชธานี และ จ.ศรีสะเกษ คลี่คลายแล้ว 5 จังหวัด คือ จ.กาญจนบุรี, จ.ประจวบคีรีขันธ์, จ.ชุมพร, จ.กาฬสินธุ์ และ จ.นครราชสีมา ดังกล่าว

Previous articleดินไหวปากีฯยอดดับพุ่งต่อเนื่อง371เจ็บ750
Next articleคาร์บอมบ์ในตลาดเปชาวาร์-ปากีฯดับ33เจ็บ70