สภาพแวดล้อมที่ถูกหล่อหลอมจากตัวเรา: มุมมองจาก Stephen R. Covey

สภาพแวดล้อมเดียวที่คุณจะใช้ชีวิตอยู่ได้ คือ สภาพแวดล้อมรอบตัวที่ถูกหล่อหลอมออกมาจาก ความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ อุดมคติ และหลักการของคุณเอง ( Stephen R. Covey)

สภาพแวดล้อมที่ถูกหล่อหลอมจากตัวเรา: มุมมองจาก Stephen R. Covey

Stephen R. Covey นักเขียนและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจชื่อดัง เสนอแนวคิดว่า สภาพแวดล้อมที่ดีที่สุด ที่จะใช้ชีวิตอยู่ คือ สภาพแวดล้อมที่ถูกหล่อหลอมออกมาจาก ความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ อุดมคติ และหลักการของตัวเราเอง หมายความว่า เราควรเป็นผู้สร้างสรรค์และควบคุมสภาพแวดล้อมรอบตัว แทนที่จะถูกควบคุมโดยมัน

ทำไมแนวคิดนี้จึงสำคัญ?

 • การควบคุมชีวิต: การสร้างสภาพแวดล้อมจากภายใน ช่วยให้เรามีชีวิตที่มีความหมายและเป็นสุขมากขึ้น เพราะเราสามารถเลือกสิ่งที่เราอยากอยู่่ร่วมด้วย
 • การเติบโต: การเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคในสภาพแวดล้อมที่เราสร้าง ช่วยให้เราเรียนรู้และเติบโต
 • ความรับผิดชอบ: การเป็นผู้สร้างสภาพแวดล้อม ช่วยให้เรารับผิดชอบต่อชีวิตของเราเอง

อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่า

 • เราจะปิดกั้นตัวเองจากโลกภายนอก
 • เราจะไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 • เราจะไม่ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์

แต่หมายความว่า เราควรมี จุดยืน ของตัวเอง รู้ว่า อะไรสำคัญ สำหรับเรา และ กล้าที่จะแสดงออก ถึงสิ่งที่เราเชื่อ

ตัวอย่าง:

 • บุคคลที่รักการอ่าน: เขาอาจสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยหนังสือ ห้องสมุด ร้านหนังสือ และกลุ่มคนรักการอ่าน
 • บุคคลที่รักธรรมชาติ: เขาอาจสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยต้นไม้ สวน ดอกไม้ และสัตว์ป่า
 • บุคคลที่รักความยุติธรรม: เขาอาจสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเท่าเทียม โอกาส และความเคารพ

สรุป:

แนวคิดของ Stephen R. Covey กระตุ้นให้เรา ตระหนักถึงพลัง ของตัวเอง ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสม กับ ความต้องการ และ เป้าหมาย ของเรา การใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เราสร้าง ช่วยให้เรามี ความสุข ประสบความสำเร็จ และ ใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย

คำสำคัญสำหรับบทความ “สภาพแวดล้อมเดียวที่คุณจะใช้ชีวิตอยู่ได้ คือ สภาพแวดล้อมรอบตัวที่ถูกหล่อหลอมออกมาจาก ความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ อุดมคติ และหลักการของคุณเอง ( Stephen R. Covey)”

คำสำคัญ:

 • สภาพแวดล้อม: หมายถึง สิ่งรอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น เช่น ผู้คน สถานที่ สิ่งของ วัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ
 • การหล่อหลอม: หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหรือปรับแต่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นไปตามที่เราต้องการ
 • ความรู้สึกนึกคิด: หมายถึง ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ และความเชื่อของเรา
 • อุดมคติ: หมายถึง สิ่งที่เราใฝ่ฝันหรือปรารถนา
 • หลักการ: หมายถึง กฎเกณฑ์หรือแนวทางที่เราใช้ยึดถือ

คำอธิบายเพิ่มเติม:

 • บทความนี้พูดถึง ความสำคัญ ของการสร้าง สภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมกับตัวเราเอง
 • สภาพแวดล้อมที่ดีควร ถูกหล่อหลอม ออกมาจาก ความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ อุดมคติ และหลักการ ของเราเอง
 • การใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เราสร้าง ช่วยให้เรามี ความสุข ประสบความสำเร็จ และ ใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย

ตัวอย่างประโยค:

 • สภาพแวดล้อม ที่เราใช้ชีวิตอยู่ มีผลต่อ ความคิด และ อารมณ์ ของเรา”
 • การหล่อหลอม สภาพแวดล้อม ให้เหมาะสมกับตัวเรา ช่วยให้เรามี ความสุข มากขึ้น”
 • อุดมคติ ของฉันคือ การใช้ชีวิตใน สภาพแวดล้อม ที่เต็มไปด้วย ความรัก และ ความเมตตา
 • หลักการ ของฉันคือ การใช้ชีวิตอย่าง ซื่อสัตย์ และ โปร่งใส

สรุป:

คำสำคัญ เหล่านี้ ช่วยให้เราเข้าใจ ประเด็นหลัก ของบทความ และสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ กับชีวิตของเราเองได้