พระพุทธเจ้า (ตอนที่28) EP.28 7 มิถุนายน 2558 พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก

ดู พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก(ตอนที่ 28)EP.28 7 มิ.ย.58 สิทธัตถะอธิษฐานบรรพชิต ล่าสุด(7มิถุนายน2558) ถัดไป 13 ย้อนหลัง 6 พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 10.00น.ช่อง1 Workpiont
ไฮไลท์:ดู พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ล่าสุด (7/6/58) ตอนที่ 28 EP.28 เจ้าชายสิทธัตถะให้นายฉันทะ นำเครื่องทรงกลับพระนคร พร้อมพระเมาลี(ผมจุก) กลับไปให้พระเจ้าสุทโธทนะ และเปลี่ยนชุดผ้ากาสาวพัตร์ (ผ้าย้อมด้วยรสฝาดแห่งต้นไม้) เท้าแรกที่ลงสัมผัสพื้นดินก็ต้องเจ็บปวดจากการย่ำเหยียบหนามแต่ก็ทนได้ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก

รายละเอียด ครานั้นพระองค์ได้เสด็จไปพร้อมกับนายฉันทะ สารถี ซึ่งเตรียมม้า คู่ใจชื่อว่ากัณฑกะ มุ่งตรงไปยังแม่น้ำอโนมานที ทรงตัดพระเมาลี ผมจุกด้วยดาบที่ติดตัวพระองค์ เจ้าชายสิทธัตถะให้นายฉันทะ นำเครื่องทรงกลับพระนคร พร้อมพระเมาลี(ผมจุก) กลับไปให้พระเจ้าสุทโธทนะ และเปลี่ยนชุดผ้ากาสาวพัตร์ และให้นายฉันทะ นำเครื่องทรงกลับพระนคร ก่อนที่พระองค์จะเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ไปโดยเพียงลำพัง เพื่อมุ่งพระพักตร์ไปยังแคว้นมคธ พระองค์ทรงเจ็บปวดจากการเดินย่ำเหยียบหนามมาเอาเจ้าช่วยพระองค์ พระบรมศาสดาเอกของโลก ห้ามพลาดชม มหากาพย์ละครซีรีส์ พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ออกอากาศทุกวันเสาร์ อาทิตย์ 2 ช่วงเวลา ช่วงเช้า 10.00-11.00น. ช่วงค่ำ 20.30-21.30น.ช่อง1 Workpiont

ออกบวชวันแรก

พระองค์จึงใคร่จะเสด็จออกบรรพชา
ในขณะที่มีพระชนม์ 29 พรรษา พระเมาลี(ผมจุก)
ชุดผ้ากาสาวพัตร์ (ผ้าย้อมด้วยรสฝาดแห่งต้นไม้)
เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ (การเสด็จออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่)

Previous articleข้าบดินทร์ 6 มิถุนายน 2558 ตอนที่ 4 EP. 4
Next articleบัวขาว ชก อี้ หลง มวยไทย กังฟู ใครจะแน่กว่ากัน 6 มิถุนายน 2558