พระพุทธเจ้า 5 กรกฎาคม 2558 (ตอนที่ 36) EP.36 พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก

ดู พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 5 ก.ค. 58 ตอนที่ 36 EP.36 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดสัตว์พระเจ้าพิมพิสาร สัปดาห์หน้า11/7/58 ย้อนหลัง 4/7/58 10.00 น. ช่อง1 Workpiont
ไฮไลท์:ดู ซีรี่ส์ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ล่าสุดวันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ( 5/7/58 ) ( ตอนที่ 36 ) ep.36 นักบวชของแควนแคว้นมคธชุดห่มขาวนำความแจ้งพระเจ้าพิมพิสารหาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่นคอนในศาสนาหาว่าท่านไม่เชื่อในพระเจ้าพูดจาใส่ร้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขู่จะตัดหัวเสียบประจานพระเจ้าพิมพิสารออกไปดูด้วยตาตัวเองเมื่อเห็นเป็นสิทธัตถะที่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงกับคุกเข่ายกมือไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดสัตว์แก่พระเจ้าพิมพิสารๆขอเป็นศิษย์

รายละเอียด หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดยสกุลบุตรและครอบครัวจนได้ดวงตาเห็นธรรมและขอบวชท่านทรงเดินออกจาริกไปที่แคว้นมคธเพื่อแสดงธรรมและได้แสดงธรรมพระธรรมเทศนาให้แก่สาวกอีกมากมายที่แคว้นมคธแต่ก็มีนักบวชของแควนแคว้นมคธชุดห่มขาวนำความแจ้งพระเจ้าพิมพิสารหาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่นคอนในศาสนาหาว่าท่านไม่เชื่อในพระเจ้าพูดจาใส่ร้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขู่จะตัดหัวเสียบประจานพระเจ้าพิมพิสารออกไปดูด้วยตาตัวเองเมื่อเห็นเป็นสิทธัตถะที่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงกับคุกเข่ายกมือไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดสัตว์แก่พระเจ้าพิมพิสารและพระเจ้าพิมพิสารขอเป็นศิษย์หนึงในทหารที่ตามพระเจ้าพิมพิสารไปนำเรื่องไปเล่าให้แก่นักบวชชุดขาวฟังทำให้เกิดความโกรธแค้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างมากติดตามชมพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 5 กรกฎาคม 2558 (ตอนที่ 36) EP.36

พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก

ลักษณะการแสดงธรรม
สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางธรรมมาก่อนจะทรงเทศน์
“อนุปุพพิกถา” ซึ่งว่าด้วยเรื่อง
– คุณของการให้ทาน การรักษาศีล
– สวรรค์ (การแสวงสุขเนื่องจากการให้ทาน การให้ศีล)
– โทษของกามและหลุดจากกาม
– จากนั้นจึงทรงเทศน์ อริยสัจ 4

ขอขอบคุณ คลิป จาก : Sahamongkolfilm International Co.,Ltd
Previous articleผู้กองยอดรัก 4 กรกฎาคม 2558 ตอนที่ 2 ep.2
Next articleLove Sick season 2 EP.20 5 กรกฎาคม 2558