พระพุทธเจ้า 5 กันยายน 2558 (ตอนที่ 53) EP.53 พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก

ดู พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 5 ก.ย. 58 ตอนที่53 EP.53 จุนทะนำอาหารถวายพระพุทธเจ้าเป็นมื้อสุดท้าย คือสูกรมัทวะ ถัดไป6/9/58 ย้อนหลัง30/8/58 10.00น.ช่อง1Workpiont
พระพุทะเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ทั้งหลาย ได้ออกเดินทางจากเมืองไพสาลี ไปยังเมืองกุสินารา อาศัยที่สวนมะม่วงของนายจุนทะกัมมารบุตร นายจุนทะบุตรนายช่างทองเมื่อได้รู้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหลายเดินทางมาจึงได้ออกไปเฝ้าและฟังธรรมเวลาเช้าวันรุ่งขึ้น นายจุนทะได้ถวายอาหารพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ที่บ้านของตน อาหารอย่างหนึ่งที่นายจุนทะปรุงถวายพระพุทธเจ้าในวันนี้มีชื่อว่า ‘สูกรมัททวะ’

รายละเอียด พระพุทธเจ้ากล่าวกับพระอานนท์ไว้ว่าจุนทะ เป็นผู้ถวายอาหารบิณฑบาตมื้อสุดท้ายให้พระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราไม่บอกกล่าวให้ทราบ ต่อไปผู้อื่นจะคิดว่าการถวายอาหารของจุนทะ เป็นสาเหตุให้เราต้องดับขันธ์ปรินิพพาน พระอานนท์ กล่าวว่า บิณฑบาตทานที่มีอานิสงส์มาก มีผลไพศาลมีอยู่สองคราวเท่านั้น
คือครั้งแรกเมื่อนางสุชาดาถวาย พระพุทะเจ้าก็ถึงซึ่งการดับกิเลส และอีกครั้งหนึ่งที่นายจุนทะ ถวายพระพุทะเจ้าก็ดับขันธ์ อันเป็นวิบากที่ยังเหลืออยู่ถ้าใครๆอย่าได้ว่ากล่าวต่อนายจุนทะกัมมารบุตรพระพุทธเจ้ากล่าวให้เข้าใจตรงกันว่าอาหารของนายจุนทะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายสำหรับเรา เมื่อพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์สาวก เสด็จถึงเขตเมือง กุสินาราของมัลละกษัตริย์ ใกล้ฝั่งแม่น้ำหิรัญวดี พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยมากจึงมีรับสั่งให้พระอานนท์ ซึ่งเป็นองค์อุปัฏฐากปูลาดพระที่บรรทม โดยหัน พระเศียรไปทางทิศเหนือ ระหว่างต้นสาละทั้งคู่ แล้วพระองค์ก็ทรงสำเร็จสีหไสยาสน์ โดยพระปรัศว์เบื้องขวา (นอนตะแคงขวาพระบาทซ้ายซ้อนทับพระบาทขวา) และแล้วเสด็จเข้าสู่พระปรินิพพาน

พระพุทธเจ้า

คลิกดูที่นี่ พระพุทธเจ้า EP.53 ตอน 53 วันที่ 5 ก.ย. 58
คลิกรับชมามแถบย้อนหลังตามวันที่นะ

คลิปย้อนหลัง คลิปมาแล้ว. วันที่ 5 กันยายน 2558

Previous articleขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจ ตอนที่ 4 วันที่ 4 กันยายน 2558 ย้อนหลัง ล่าสุด EP4
Next articleคลับฟรายเดย์ 5 กันยายน 2558 EP.1 ตอน ผิดที่เธอเปลี่ยนไป