พระพุทธเจ้า 28 มิถุนายน 2558 (ตอนที่ 34) EP.34 พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก

ดู พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 28 มิ.ย.58 ตอนที่ 34 EP.34 สิทธัตถะฝันเล่าให้นางสุชาดาฟัง 28มิถุนายน2558 สัปดาห์หน้า4/7/58 ย้อนหลัง27/6/58 10.00 น.ช่อง1Workpiont
ไฮไลท์:ดู ซีรี่ส์ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ล่าสุดวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (28/6/58) (ตอนที่ 34)ep.34 สิทธัตถะทรงพระสุบิน5ลักษณะและได้เล่าให้แม่นางสุชาดาฟังว่า พระองค์นอนหงายเหนือพื้นปฐพี หญ้าแพรกต้นสูงถึงท้องฟ้า มีหมู่หนอนทั้งหายบนเท้า มีฝูงนก4จำพวกบินมาจาก4ทิศมาเกาะที่เท้า และเดินจงกลมบนยอดภูเขา

รายละเอียด เช้าวันนี้อากาศดีที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ สิทธัตถะนั่งบำเพ็ญเพียร สิทธัตถะลุกขั้นมาด้วยความอิ่มเอิบเบิกบานสดชื่นในครานั้นเองแม่นางสุชาดาได้นำอาการมาถวาย สิทธัตถะได้เล่าความฝันให้กับนางสุชาดาฟังดังนี้ 1.ได้นอนหงายเหนือพื้นปฐพี ศรีษะหนุนเขาหิมพานต์ มือซ้ายหยั่งลงในมหาสมุทรทิศตะวันออก มือขวาและเท้าทั้งคู่ก็หยั่งลงในมหาสมุทรทิศใต้2.หญ้าแพรกเส้นหนึ่งงอกจากท้องสูงขึ้นไปจนถึงท้องฟ้า3.หมู่หนอนทั้งหลาย สีขาวบ้าง ดำบ้าง เป็นอันมาก ไต่ขึ้นมาจากพื้นถึงเท้าทั้งสอง4.ฝูงนก 4 จำพวก มีสีต่าง ๆ กัน คือ สีเหลือง เขียว แดง ดำ บินมาแต่ทิศทั้ง 4 ลงมาจับที่เท้าทั้งสอง แล้วกลับกลายเป็นสีขาว5.ได้ขึ้นไปเดินจงกรมบนยอดภูเขาอันเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกแต่เท้าไม่เปื้อนสิ่งใดๆติดตามชมพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 28 มิ.ย.58 (ตอนที่ 34) EP.34

พระพุทธเจ้า

ในพระสุบินทั้ง 5 ข้อนั้น มีอธิบายว่า
ข้อ 1. สิทธัตถะจะได้ตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้เลิศในโลกทั้ง 3
ข้อ 2. สิทธัตถะจะได้ทรงประกาศสัจธรรม เผยมรรค ผล นิพพาน แก่เทพยดาและมนุษย์ทั้งมวล
ข้อ 3. คฤหัสถ์ พราหมณ์ทั้งหลาย จะเข้ามาสู่สำนักของพระองค์เป็นอันมาก
ข้อ 4. ชาวโลกทั้งหลาย คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทย์ จะรู้ทั่วถึงธรรมอันบริสุทธิ์หมดจดผ่องใสไปสิ้น
ข้อ 5. ถึงแม้พระองค์จะพร้อมมูลด้วยสักการะวรามิศ ที่ชาวโลกทุกทิศน้อมถวายด้วยความเลื่อมใส ก็มิได้มีพระทัยข้องอยู่ให้เป็นมลทินแม้แต่น้อย

ขอขอบคุณ คลิป จาก : Sahamongkolfilm International Co.,Ltd
Previous articleที่นี่หมอชิต 28 มิถุนายน 2558 ฌอห์ณ จินดาโชติ
Next articleคลับฟรายเดย์ 4 กรกฎาคม 2558 EP.1 ตอน ความรักไม่ผิด ผิดที่รักไม่ได้