พระพุทธเจ้า 24 พฤษภาคม 2558 พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก EP.24 (ตอนที่24)

0

ดู พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 24 พ.ค.58 ตอนที่ 24 EP.24 โคปา ยโสาธารา ประสูติพระโอรส นามว่าราหุล 24พฤษภาคม2558 ย้อนหลัง ช่อง 1 Workpiont tv เวลา.10.00/20.30 น.
ไฮไลท์:ดูละคร ซีรีส์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 24/5/2558 พระพุทธเจ้า ตอน 24 EP.24 พระนางยโสธาราก็ประสูติพระโอรส ทรงพระนามว่าราหุล คำห้ามของท่านพราหมณ์ กูรู ที่ว่าไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะเข้าใกล้เจ้าชายน้อย”ราหลุ”เป็นเพราะอะไร “พันธนัง ชาตัง ราหุลัง ชาตัง”

รายละเอียด คำทำนายของท่านกูรู ที่อาจบอกถึงบางอย่างเหตุการณ์ล่วงหน้า เจ้าชายสิทธัตถะ จะก้าวข้ามไปได้อย่างไร ถึงเวลาที่พระนางยโสาธาราก็ประสูติพระโอรส ทรงพระนามว่าราหุลเจ้าชายน้อยแห่งเมือง กรุงกบิลพัสดุ์ เจ้าชายสิทธัตถะ ดีใจอย่างมากและได้มีโอกาสเข้าใกล้เจ้าชายน้อย พระองค์ทรงตั้งชื่อเจ้าชายน้อยว่า “ราหลุ” และคำกล่าวที่ออกจากปากท่านเจ้าชายเมื่อสัมผัส เจ้าชายน้อยคือ
ห่วงเกิดขึ้นเสียแล้ว พันธนาการได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา “ห่วง” ในที่นี้คือความผูกพัน คือเครื่องร้อยรัดของบุคคล ภายหลังพระราชกุมารน้อย แห่งเจ้าชายสิทธัตถะจึงได้นามว่า “ราหุล” ห้ามพลาดชมกับพระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก EP.24 ตอนที่ 24 (24