พระพุทธเจ้า 21 มิถุนายน 2558 (ตอนที่ 32) EP.32 พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก

ดู พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 21 มิ.ย.58 ตอนที่ 32 EP.32 สิทธัตถะไปตามพราหมณ์บอกเพื่อหาท่านวีระ 21มิถุนายน2558 ถัดไป 27 ย้อนหลัง 20 เวลา10.00 น.ช่อง1Workpiont
ไฮไลท์:ดู ซีรี่ส์ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ล่าสุด 21/6/58 (ตอนที่ 32)EP.32 สิทธัตถะทรงจาริต่อไปหลังจากที่ได้เรียนวิชากับท่านอาจารย์อุททกดาบทและได้มาเจอกลุ่มพราหมณ์ สิทธัตถะได้คำชี้แนะจากท่านพราหมณ์ให้ไปตามหาพระอาจารย์ชื่อวีระเพื่อศึกษาเพื่อบำเพ็ญเพียรเพื่อกำจัดกิเลส พระปัญจวัคคีย์ชวนกันออกตามหาสิทธัตถะเพื่อขอมาบวชเป็นสาวก มีทั้งหมด 5 รูป ได้แก่ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ

รายละเอียด สิทธัตถะเดินทางไปจาริก ณ ที่ป่าไม้มะม่วงตำบลหนึ่ง มีนามว่า อนุปิยอัมพวัน สิทธัตถะงดอาหารเป็นเวลา7วันและวันที่8ก็ออกเดินอนุปิยอัมพวันเข้าไปบิณฑบาตรในกรุงราชคฤห์ด้วยกริยาสำรวมเป็นบุญของพี่น้องประชาชนราชคฤห์เป็นอย่างยิ่ง สมควรแก่ภาวะของสมณะเมือผู้คนเห็นท่านก็เกิดความเลื่อมใสท่านบิณฑบาตรพอได้มีอาหารประทังชีวิตท่านก็เดินทางกลับ พระปัญจวัคคีย์ชวนกันออกตามหาสิทธัตถะเพื่อขอมาบวชเป็นสาวก มีทั้งหมด 5 รูป ได้แก่ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ทั้งหมดเป็นชาวกรุงกบิลพัสดุ์เป็นกลุ่มบุคคลที่ได้ฟังปฐมเทศนาเป็นรุ่นแรก ได้เป็นภิกษุรุ่นแรกพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 20 มิ.ย.58 (ตอนที่ 32) EP.32

พระพุทธเจ้า

ทรงแสดงปฐมเทศนาในวันเพ็ญของเดือน อาสาฬหะ
หรือ เดือน ๘ ก่อนวันเข้าพรรษาหนึ่งวัน ซึ่งเป็นวันที่ประกอบพิธี อาสาฬหบูชา
ดังที่ได้กำหนดตั้งขึ้นเป็นวันบูชาวันหนึ่ง

- Advertisement -
Previous articleคลับฟรายเดย์ 20 มิถุนายน 2558 EP.3 ตอน ความรักไม่ผิด ผิดที่เพื่อนรัก
Next articleตลาดสดสนามเป้า 21 มิถุนายน 2558 “เฌอเบลล์”บุกฟาร์ม ผักปลอดสารพิษ