พระพุทธเจ้า 18 กรกฎาคม 2558 (ตอนที่ 39) EP39 พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก

ดู พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 18 ก.ค.58 ตอนที่39 EP39 ยโสธราฝันถึงดวงแก้วจรัสแสง ฉันทะ ราหลุ มาพบพระพุทธเจ้า ถัดไป19/7/58 ย้อนหลัง12/7/58 10.00น.ช่อง1Workpiont
ไฮไลท์:ดู ซีรี่ส์ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอนล่าสุด 18/07/58 พระมหาโมคคัลลานะบอกให้ พระปิณโฑลภารทวาชเถระ เหาะขึ้นไปเอาบาตต้องการประกาศให้ประชาชนทั้งหลายรู้ว่าในพระพุทธศาสนามีพระอรหันต์อยู่จริง นางยโสธราฝันถึงดวงแก้วเจิดจรัสแสง ฉันทะ สารถีใด้มาพบ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งเจ้าชายราหลุ พระองค์ทรงแสดงธรรมเรื่อง อริยทรัพย์ (ทรัพย์อันประเสริฐ)

รายละเอียด พระมหาโมคคัลลานะเป็นสาวกเบื้องซ้ายได้รับยกย่องจาก พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าเป็นเอตทัคคะผู้มีฤทธิ์มาก ท่านเศรษฐีเมืองราชคฤห์ต้องการเห็นพระอรหันต์ที่แท้จริง เพราะเมืองราชคฤห์มีเจ้าลัทธิหลายสำนักจึงวางแผนการณ์นำไม้จันทน์แดงผูกติดกันนำบาตไปวางไว้ปลายยอดและประกาศไปทั่วว่าพระที่เป็นอรหันต์ที่แท้จริงก็จงมาเอาบาตนี้ไป พระกูรูจากหลายสำนักก็ไม่สามารถเอาบาตนี้ได้เพราะอยู่สูงท่านเศรษฐียังท้าทายพระท่านใดมีความสารถเหาะเหินเดินอากาศได้ก็ได้บาตไป และยังกล่าวว่าเพิ่งรู้ว่าพระอรหันต์ไม่มีในโลกขณะนั้น พระมหาโมคคัลลานะ กับพระปิณโฑลภารทวาชเถระ กำลังออกบิณฑบาตเพื่อเข้าไปบิณฑบาตในเมือง ได้ยินพวกชาวบ้านพูดกันว่า “ในโลกนี้ คงจะไม่มี พระอรหันต์ เพราะวันนี้เป็นวันที่ ๗ แล้วท่านเศรษฐีประกาศให้พระอรหันต์เหาะมาเอาบาต อวดกันนักหนาว่าเป็นพระอรหันต์ เราเพิ่งรู้วันนี้เองว่าพระอรหันต์ไม่มีในโลก”พระเถระทั้งสอง ต้องการประกาศให้ประชาชนทั้งหลายรู้ว่าในพระพุทธศาสนามีพระอรหันต์อยู่จริง ดังนั้น พระมหาโมคคัลลานเถระ แม้จะมีฤทธิ์มีอานุภาพมากกว่า มีอายุพรรษามากกว่า แต่อาศัยความที่ท่านเป็นผู้มีใจกว้างมีความเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ต้องการให้คุณของพระเถระ รูปอื่นปรากฏบ้าง จึงบอกให้ พระปิณโฑลภารทวาชเถระ เหาะขึ้นไปเอาบาตนั้นลงมา จนเศรษฐีและชาวเมืองพากันแตกตื่นตกใจและยอมรับในครั้งนี้ แต่กลับมาถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรมสั่งสอนว่าไม่ควรแสดงปาฏิหารเพราะประชาชนจะไม่สนในหลักธรรมสั่งสอนแต่จะหันไปเชื่อตัวบุคคลแทนนายฉันทะ สารถีใด้มาพบ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งเจ้าชายราหลุพระองค์ทรงสอนว่าการยึดติดความงามนั้นจะเป็นสิ่งที่เกาะกุมเราไว้มันจะเพิ่มอัตราแต่มันไม่ยั่งยืนสมบัติเป็นสิ่งไม่จีรังยั่งยืน ติดตามชมพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (ตอนที่ 39) EP.39

พระพทธเจ้า222

อริยทรัพย์ 7
1. ศรัทธา ความเชื่อที่มีเหตุผล
2. ศีล การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย
3. หิริ ความละอายใจ
4. โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อบาป
5. พาหุสัจจะ ความเป็นผู้ได้ศึกษา
6. จาคะ เสียสละ
7. ปัญญา ความรู้ความเข้าใจ

ขอขอบคุณ คลิป จาก : Sahamongkolfilm International Co.,Ltd
Previous articleผู้กองยอดรัก 17 กรกฎาคม 2558 ตอนที่ 7 ep.7
Next articleเสียงลับจับไมค์ 18 กรกฎาคม 2558 รอบ Semi final 2