พระพุทธเจ้า 12 กรกฎาคม 2558 (ตอนที่ 38) EP38 พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก

ดู พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 12 ก.ค. 58 ตอนที่38 EP38 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุปสมบทแก่พระมหาโมคคัลลานะ สัปดาห์หน้า 18/7/58 ย้อนหลัง 11/7/58 10.00น.ช่อง1Workpiont
ไฮไลท์:ดู ซีรี่ส์ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ล่าสุดวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (12/7/58) ตอนที่ 38 ep38 โมคคัลลานะได้มาพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อโปรดสัตว์ใจความว่าหากคนเราจดจ่อซึ่งการได้มาซึ่งวัสถุยิ่งได้มามากเท่าไรก็ยิ่งวุ่นวายมากขึ้นเท่านั้นหากเราตัดความมั่งมีออกเราจะไม่อยากได้อยากมีและจะมีแต่ความสุขและอุปสมบทแก่พระมหาโมคคัลลานะ

รายละเอียด ความเดิมจากตอนที่แล้วพระเทวทัตเป็นญาติและเติบโตขึ้นพร้อมกับ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเทวทัตเป็นลูกชายของพระเจ้าสุปปพุทธะผู้ครองกรุงเทวทหะแห่งแคว้นโกลิยะ ซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีความอิจฉาพระพุทธเจ้าและเทวทัต คิดการใหญ่มีแผนที่จะใช้ เจ้าชายอชาติศัตรูปลงพระชนม์พระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพ่อของตน โมคคัลลานะได้มาพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อโปรดสัตว์ใจความว่าหากคนเราจดจ่อซึ่งการได้มาซึ่งวัสถุยิ่งได้มามากเท่าไรก็ยิ่งวุ่นวายมาขึ้นเท่านั้นหากเราตัดความมั่งมีออกเราจะไม่อยากได้อยากมีและจะมีแต่ความสุขและอุปสมบทแก่พระมหาโมคคัลลานะติดตามชมพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (ตอนที่ 38) EP.38

พระพุทธเจ้า

พระมหาโมคคัลลานเถระ
เป็นพระภิกษุอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า
เป็นพระอสีติมหาสาวกผู้เป็นเอตทัคคะในด้านผู้มีฤทธิ์มาก
คู่กับพระสารีบุตร ผู้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา

ขอขอบคุณ คลิป จาก : Sahamongkolfilm International Co.,Ltd
Previous articleLove Sick season 2 EP22 12 กรกฎาคม 2558
Next articleชิงช้าสวรรค์ ไมค์ทองคำ 12 กรกฎาคม 2558 เปิดไมค์ทองคำ 3