พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอนที่ 52 วันที่ 30 สิงหาคม 2558 ย้อนหลัง ล่าสุด EP52

ดู พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 30 สิงหาคม 2558 ตอนที่ EP.52 เป็นเวลา 45 พรรษาที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศพระพุทธศาสนา และอายุของพระพุทธองค์ได้ ๘๐ พรรษา คลิปละคร เรื่องย่อ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ล่าสุด


ไฮไลท์ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 30ส.ค.58 ตอนที่52 : พระอานนท์ได้กราบทูลวิงวอนว่า อย่าปรินิพพานก่อนเลย ขอพระพุทธองค์ ทรงอยู่โปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์อีกต่อไป : ผังออกอากาศ ละครโทรทัศน์ เรื่อง พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 2558 วันที่ 5 6 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ช่อง 1 เวิร์คพอยท์ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกดู ย้อนหลัง ทุกตอน

เรื่องย่อ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอนที่ 52: เป็นเวลา 45 พรรษาที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศพระพุทธศาสนา และอายุของพระพุทธองค์ได้ ๘๐ พรรษาพอดี
พระองค์ตัดสินพระทัยที่จะปลงพระชนมายุ แต่พระองค์ยังเป็นห่วงแต่พระอานนท์ที่ยังไม่เห็นธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์ ในวันหนึ่งพระพุทธเจ้ากับพระอานนท์ได้เสด็จไปยังป่าแห่งหนึ่ง แล้วพระองค์ทรง แสดง นิมิตโอภาส อิทธิบาท ๔ แปลว่า พระพุทธเจ้ามีพระชนม์สิ้นสุดลงในปีนี้ พระอานนท์วิงวอนว่า อย่าปรินิพพานก่อนเลย ขอพระพุทธองค์ ทรงอยู่โปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์อีกต่อไป พระพุทธองค์ทรงตรัสต่อพระอานนท์ว่า ดูก่อน อานนท์ สิ่งใดที่ ตถาคตพ้นแล้ว คายออกแล้ว ตรัสแล้ว สิ่งนั้นคือ อายุสังขาร ตถาคตปลงแล้ว กล่าวตรัสแล้ว ตถาคตจะ ปรินิพพานเมื่อครบสามเดือนต่อจากนี้ ไปป่าวประกาศแก่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย เมื่อพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายได้ทราบแล้วก็มาประชุมพร้อมกันที่ป่า สาละวัน ใน วันเพ็ญในเดือนหก ปีจอ ที่เมืองกุสินารา

พระพุทธเจ้า

คลิกดูที่นี่ พระพุทธเจ้า EP.52 ตอน 52 วันที่ 30 ส.ค. 58

คลิปย้อนหลัง คลิปมาแล้ว. วันที่ 30 สิงหาคม 2558

ดูคลิป ขั้นเวลา พระพุทธเจ้า ตอนที่ 52

Previous articleแก้วหน้าม้า ตอนที่ 45 วันที่ 30 สิงหาคม 2558 ย้อนหลัง ล่าสุด EP45
Next articleUgly Duckling รักนะเป็ดโง่ – DON’T ตอนที่1 วันที่ 30 สิงหาคม 2558 ย้อนหลัง ล่าสุด EP1