ดู News1 (ASTV ) ออนไลน์

ดูทีวี ดู astv ออนไลน์, tv ออนไลน์ ASTVThai Live TV ONLINE
สถานีโทรทัศน์เอเอสทีวี (ภาษาอังกฤษ: ASTV หรือ Asia Satellite TV) เป็นสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่มีบริษัท เอเชียไทม์ออนไลน์ จำกัด เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เป็นเจ้าของ ซึ่ง บริษัท ไทยเดย์ ดอตคอม จำกัด (ปัจจุบันคือ เอเอสทีวี(ประเทศไทย)) ประเทศไทย เป็นผู้รับจ้างผลิตเนื้อหาให้กับสถานี โดยการส่งสัญญาณภาพผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังสถานีส่งสัญญานภาพขึ้นดาวเทียมที่ฮ่องกง แล้วส่งไปยังดาวเทียม NSS-6 ของ NewSkies Satellite ของ ประเทศเนเธอร์แลนด์ และยิงสัญญาณภาพลงมา โดยใช้ South East Asia Beam ครอบคลุม บางส่วนของพม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ บางส่วนของจีนตอนใต้ อินโดนีเซีย และบรูไน โดยสามารถรับชมได้ผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียมย่าน Ku-Band ที่ความถี่ 11676 Polarization:Horizontal Symbol Rate:27500 Local Freq.:9750,10600 ทางอินเทอร์เน็ตที่ เว็บของ เอเอสทีวี หรือทางเคเบิลท้องถิ่น

- Advertisement -