ดูละคร ห้องหุ่น ล่าสุด ย้อนหลัง ทุกตอน ศุกร์ – อาทิตย์ ช่อง 3

0

ดูละคร ห้องหุ่น ล่าสุด ย้อนหลัง ทุกตอน ศุกร์ – อาทิตย์ ช่อง 3 อาถรรพ์จากการปั้นหุ่น คนที่เป็นแบบก็ต้องตายทุกคน

ดูละคร ห้องหุ่น ผังการออกอากาศ ล่าสุดเริ่มตอนที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558 ห้องหุ่นตอนที่ 2 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558 ห้องหุ่นตอนที่ 3 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ห้องหุ่นตอนที่ 4 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ห้องหุ่นตอนที่ 5 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ห้องหุ่นตอนที่ 6 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ห้องหุ่นตอนที่ 7 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ห้องหุ่นตอนที่ 8 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ห้องหุ่นตอนที่ 9 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ห้องหุ่นตอนที่ 10 วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ห้องหุ่นตอนที่ 11 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ห้องหุ่นตอนที่ 12 วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ห้องหุ่นตอนที่ 13 วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ห้องหุ่นตอนที่ 14 วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ห้องหุ่นตอนจบ

รายละเอียด ห้องหุ่น เป็นละครโทรทัศน์ สร้างจากบทประพันธ์ของ ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ชอบปั้นหุ่นเสมือนคนจริง เคยถูกสร้างเป็นละครถึง 3 ครั้ง โดยในครั้งแรกในปี พ.ศ. 2519 ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2532 และครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2546 และในปี พ.ศ. 2557 ห้องหุ่นในรูปแบบภาพยนตร์ แล้วนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ทางอีกครั้ง รวมเป็น 4 ครั้ง ในปี 2558

คลิกตรงนี่ ห้องหุ่น ตอนจบ อวสาน
คลิกตรงนี่ ห้องหุ่น ตอนที่ 13
คลิกตรงนี่ ห้องหุ่น ตอนที่ 12
คลิกตรงนี่ ห้องหุ่น ตอนที่ 11
คลิกตรงนี่ ห้องหุ่น ตอนที่ 10
คลิกตรงนี่ ห้องหุ่น ตอนที่ 9
คลิกตรงนี่ ห้องหุ่น ตอนที่ 8
คลิกตรงนี่ ห้องหุ่น ตอนที่ 7
คลิกตรงนี่ ห้องหุ่น ตอนที่ 6
คลิกตรงนี่ ห้องหุ่น ตอนที่ 5
คลิกตรงนี่ ห้องหุ่น ตอนที่ 4
คลิกตรงนี่ ห้องหุ่น ตอนที่ 3
คลิกตรงนี่ ห้องหุ่น ตอนที่ 2
คลิกตรงนี่ ห้องหุ่น ตอนที่ 1

ห้องหุ่น