ช่องส่องผี 24/4/63 เวลา 20.20 น.ทาง #ช่อง8 #ใครๆก็ดูช่อง8กดเลข27

วัดสักน้อย ทำไมร้าง? ร่วมค้นหาคำตอบพร้อมกันใน #ช่องส่องผี คืนนี้ เวลา 20.20 .ทาง #ช่อง8 #ใครๆก็ดูช่อง8กดเลข27

#ช่องส่องผี คืนนี้ เวลา 20.20 น.ทาง #ช่อง8 #ใครๆก็ดูช่อง8กดเลข27.
วัดสักน้อย ในปัจจุบันเป็นวัดร้าง อยู่ในอาณาเขตบ้านพักอาศัยของชาวบ้านที่เช่าที่ดินจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมานานหลายสิบปี ตั้งอยู่ริมคลองวัดสักน้อย ที่เป็นสาขาของคลองอ้อมนนท์ คลองอ้อมนนท์เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิม ก่อนที่พระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยาจะโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดขึ้นเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงนี้มีคดโค้งมาก จนคลองลัดกลายมาเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายที่เห็นอยู่ปัจจุบัน กรมศิลปากรระบุว่าอาจมีอายุอยู่ในสมัยอยุธยา พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิท ได้ทรงนิพนธ์ถึงวัดสักน้อยไว้ในนิราศพระประธม เมื่อ พ.ศ.2377 ดังนี้
ดลวัดสักน้อยน่งง อนาถใจ
น้อยศักดิ์จึงโศกใน อกอึ้ง
เจ็บรักจากจักไกล กลอยเสน่ห์มาแน่
โศกไม่น้อยหนักตรึง ตราตรึง ทรวงเสมอ
ซากวิหาร สภาพโดยทั่วไปยังไม่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และเสริมความมั่นคง สภาพภายนอกค่อนข้างทรุดโทรม มีต้นไม้และวัชพืชขึ้นปกคลุมหนาแน่น ลักษณะเป็นซากอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่ออิฐถือปูน ปัจจุบันมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ 5 องค์ พระสาวก 2 องค์ โดยองค์ประธานมีขนาดใหญ่ (อาจเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นภายหลัง) นอกจากนี้ ยังมีเสาไม้เก่า มีผ้าแพรหลากสีผูกอยู่เกือบเต็มทั้งเสา

- Advertisement -