กลอนบันไดภาพ เดิน ไปตามทาง

กลอนบันไดภาพ

เดิน ไปตามทาง
คิด ถึงสิ่งต่างๆ
ทบทวน สิ่งที่ผ่านมา
สรุป บทเรียน

พบ เจอเหตุการณ์
เปลี่ยนแปลง ในแต่ละอย่าง
เกิด แรงบันดาลใจ
ใคร่ครวญ ขัดปัญหา

การลงทุน
เว็บไซต์
บันทึก เหตุการณ์
ดอกไม้ ต้นไม้
แสงอาทิตย์
บาตร Google

กลอนนี้สื่อถึงความคิดที่ว่า การเดินเป็นการตกผลึกความคิด ทบทวนความคิด สรุปบทเรียนในแต่ละวัน ทำให้เรามีโอกาสพบเจอเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละอย่าง ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการใคร่ครวญขัดแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน แล้วก็การทำเว็บไซต์ โดยวันนี้ได้ใช้ at712.com เพื่อบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางไม่ว่าจะการเจอดอกไม้ต้นไม้ ถ่ายรูปแสงอาทิตย์และให้บาตร Google