Tags : ละครช่อง 8

ดู มงกุฎริษยา (ตอนที่ 7) วันที่

ละคร มงกุฎริษยา ตอนที่ 7 วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ชมพู เข้าไปอยู่ ที่บ้านดวงเดือน เพื่อฝึกเป็นนางงาม และเป็นตัวแทนเข้าประกวด Miss Perfect Thailand ออกอากาศ ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา 08.00/15.55/19.45 น. ทางช่อง 8 สัปดาห์หน้า มงกุฎริษยา (ตอนที่ 8) วันที่ 17 ธ.ค.

5,087 views

ดู มงกุฎริษยา (ตอนที่ 6) วันที่

ละคร มงกุฎริษยา ตอนที่ 6 วันที่ 10 ธันวาคม 2558 ชมพู เข้าไปอยู่ ที่บ้านดวงเดือน เพื่อฝึกเป็นนางงาม และเป็นตัวแทนเข้าประกวด  Miss Perfect Thailand ออกอากาศ ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา 08.00/15.55/19.45 น. ทางช่อง 8 พรุ่งนี้ มงกุฎริษยา (ตอนที่ 7) วันที่ 11 ธ.ค.

4,544 views

สุดแต่ใจจะไขว่คว้า (ตอนที่ 12) วันที่ 9

สุดแต่ใจจะไขว่คว้า ดูละคร สุดแต่ใจจะไขว่คว้า 9 ธันวาคม 2558 ตอนที่ 12 EP.12  วันแรม ท้อง และวางแผนให้ พงษ์เป็นพ่อ ลูกที่อยู่ในท้อง ละคร สุดแต่ใจจะไขว่คว้า ออกอากาศ จันทร์ อังคาร เวลา 08.00 / 12.40 / 19.50 น. ช่อง 8 ตอนต่อไป สุดแต่ใจจะไขว่คว้า

3,482 views

สุดแต่ใจจะไขว่คว้า (ตอนที่ 11) วันที่ 8

สุดแต่ใจจะไขว่คว้า ดูละคร สุดแต่ใจจะไขว่คว้า 8 ธันวาคม 2558 ตอนที่ 11 EP.11 พัฒนะ รู้ความจริง ว่า วันแรม มีอะไรกับ ฤทธิ์   ละคร สุดแต่ใจจะไขว่คว้า ออกอากาศ จันทร์ อังคาร เวลา 08.00 / 12.40 / 19.50 น. ช่อง 8 ตอนต่อไป

3,202 views

สุดแต่ใจจะไขว่คว้า (ตอนที่ 10) วันที่ 7

สุดแต่ใจจะไขว่คว้า ดูละคร สุดแต่ใจจะไขว่คว้า 7 ธันวาคม 2558 ตอนที่ 10 EP.10 พัฒนะ ไปตามหา พร ที่กรุงเทพ วันแรม และ วันสว่างขอตามไปด้วย ออกอากาศ จันทร์ อังคาร เวลา 08.00 / 12.40 / 19.50 น. ช่อง 8 ตอนต่อไป สุดแต่ใจจะไขว่คว้า

2,079 views

ดู มงกุฎริษยา (ตอนที่ 5) วันที่

ละคร มงกุฎริษยา ตอนที่ 5 วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ดาวและฟ้า ได้มาถึงกรุงเทพ และมาอยูที่ บ้าน เปรมจิต ออกอากาศ ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา 08.00/15.55/19.45 น. ทางช่อง 8 สัปดาห์หน้า มงกุฎริษยา (ตอนที่ 5) วันที่ 4 ธ.ค. 58 มงกุฎริษยา ย้อนหลัง

3,419 views

สุดแต่ใจจะไขว่คว้า (ตอนที่ 9) วันที่ 2

สุดแต่ใจจะไขว่คว้า ดูละคร สุดแต่ใจจะไขว่คว้า 2 ธันวาคม 2558 ตอนที่ 9 EP.9 พัฒนะ ออกรถใหม่ ซึ่งทำให้พงศ์ อิจฉา และเข้าไปขอให้พ่อซื้อรถให้   ออกอากาศ จันทร์ อังคาร เวลา 08.00 / 12.40 / 19.50 น. ช่อง 8 ตอนต่อไป สุดแต่ใจจะไขว่คว้า 1

2,213 views

สุดแต่ใจจะไขว่คว้า (ตอนที่ 8) วันที่ 1

สุดแต่ใจจะไขว่คว้า ดูละคร สุดแต่ใจจะไขว่คว้า 1 ธันวาคม 2558 ตอนที่ 8 EP.8 วันแรม และ พงศ์ กลับมาอยู่บ้าน  ส่วน พัฒนะ(สิทธา สภานุชาติ) ไม่ค่อยพอใจที่ วันสว่างมีแฟน ออกอากาศ จันทร์ อังคาร เวลา 08.00 / 12.40 / 19.50 น. ช่อง 8

2,702 views

สุดแต่ใจจะไขว่คว้า (ตอนที่ 7) วันที่ 30

สุดแต่ใจจะไขว่คว้า ดูละคร สุดแต่ใจจะไขว่คว้า 30 พฤศจิกายน 2558 ตอนที่ 7 EP.7 เมื่อเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะปรับเปลี่ยนเหตุการณ์ที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น เราจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสิ่งที่มีอำนาจเหนือมัน นั่นคือตัวเราเอง : สตีเฟ่น อาร์.โควีย์ ออกอากาศ จันทร์ อังคาร เวลา 08.00 / 12.40 / 19.50 น. ช่อง 8  ตอนต่อไป  สุดแต่ใจจะไขว่คว้า 1

2,326 views

ดู มงกุฎริษยา (ตอนที่ 3) วันที่

ละคร มงกุฎริษยา ตอนที่ 3 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ดาว และ ฟ้า หนี เสี่ยชูชัย เข้ากรุงเทพ  ชมพู ต้องไปเป็นเด็กนั่งดริ่งค์ เพื่อหาเงินมารักษาพ่อ และได้พบกับ พุฒิพัฒน์  ออกอากาศ ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา 08.00/15.55/19.45 น. ทางช่อง 8  สัปดาห์หน้า มงกุฎริษยา (ตอนที่ 4)

3,413 views

ดู มงกุฎริษยา (ตอนที่ 2) วันที่

ละคร มงกุฎริษยา ตอนที่ 2 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ออกอากาศ ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา 08.00/15.55/19.45 น. ทางช่อง 8 พรุ่งนี้ มงกุฎริษยา (ตอนที่ 3) วันที่ 27 พ.ย. 58 มงกุฎริษยา ย้อนหลัง 26 พฤศจิกายน 2558 ตอนที่ 2

8,525 views

สุดแต่ใจจะไขว่คว้า (ตอนที่ 6) วันที่ 25

สุดแต่ใจจะไขว่คว้า ดูละคร สุดแต่ใจจะไขว่คว้า 25 พฤศจิกายน 2558 ตอนที่ 6 EP.6 คนเราใช้สติปัญญา เป็นเครื่องมือชี้ทางให้ชีวิต แต่บางครั้งก็ต้องใช้หัวใจ เพื่อชี้ทางให้ชีวิตด้วยเช่นกัน :   สตีเฟ่น อาร์.โควีย์ ออกอากาศ จันทร์ อังคาร เวลา 08.00 / 12.40 / 19.50 น. ช่อง 8 สัปดาหห์หน้า สุดแต่ใจจะไขว่คว้า 30

3,931 views