ปิดเมนู
หน้าแรก

อุทัยเทวี ล่าสุด ทั้งหมด

อุทัยเทวี ตอนที่ 40 วันที่ 25

ละครไทยพื้นบ้าน อุทัยเทวี ล่าสุด ตอนที่ 40 วันที่ 25 มิถุนายน 2560 ติดตามอุทัยเทวี ละคร ย้อน หลัง ช่อง 7 (25/6/60) ผังออออกอากาศ 24 25 มิถุนายน 2560 ทางช่อง 7 สี ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 น ละคร ที่จะมาแทน

0 views

อุทัยเทวี ตอนที่ 39 วันที่ 24

ละครไทยพื้นบ้าน อุทัยเทวี ล่าสุด ตอนที่ 39 วันที่ 24 มิถุนายน 2560 ติดตามอุทัยเทวี ละคร ย้อน หลัง ช่อง 7 (24/6/60) ผังออออกอากาศ 24 25 มิถุนายน 2560 ทางช่อง 7 สี ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 น ละคร ที่จะมาแทน

0 views

อุทัยเทวี ตอนที่ 38 วันที่ 18

ละครไทยพื้นบ้าน อุทัยเทวี ล่าสุด ตอนที่ 38 วันที่ 18 มิถุนายน 2560 ติดตามอุทัยเทวี ละคร ย้อน หลัง ช่อง 7 (18/6/60) ผังออออกอากาศ 17 18 มิถุนายน 2560 ทางช่อง 7 สี ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 น ละคร ที่จะมาแทน

0 views

อุทัยเทวี ตอนที่ 37 วันที่ 17

ละครไทยพื้นบ้าน อุทัยเทวี ล่าสุด ตอนที่ 37 วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ติดตามอุทัยเทวี ละคร ย้อน หลัง ช่อง 7 (17/6/60) ผังออออกอากาศ 17 18 มิถุนายน 2560 ทางช่อง 7 สี ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 น. ดูทีวีย้อนหลัง ช่อง

0 views

อุทัยเทวี ตอนที่ 36 วันที่ 11

ละครไทยพื้นบ้าน อุทัยเทวี ล่าสุด ตอนที่ 36 วันที่ 11 มิถุนายน 2560 ติดตามอุทัยเทวี ละคร ย้อน หลัง ช่อง 7 (11/6/60) ผังออออกอากาศ 10 11 มิถุนายน 2560 ทางช่อง 7 สี ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 น. ดูทีวีย้อนหลัง ช่อง

0 views

อุทัยเทวี ตอนที่ 35 วันที่ 10

ละครไทยพื้นบ้าน อุทัยเทวี ล่าสุด ตอนที่ 35 วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ติดตามอุทัยเทวี ละคร ย้อน หลัง ช่อง 7 (10/6/60) ผังออออกอากาศ 10 11 มิถุนายน 2560 ทางช่อง 7 สี ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 น. ดูทีวีย้อนหลัง ช่อง

0 views

อุทัยเทวี ตอนที่ 34 วันที่ 4

ละครไทยพื้นบ้าน อุทัยเทวี ล่าสุด ตอนที่ 34 วันที่ 4 มิถุนายน 2560 ติดตามอุทัยเทวี (4/6/60) ผังออออกอากาศ 3 4 มิถุนายน 2560 ทางช่อง 7 สี ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 น. ดูทีวีย้อนหลัง ช่อง 7 : ละครช่อง ช่อง 7

0 views

อุทัยเทวี ตอนที่ 33 วันที่ 3

ละครไทยพื้นบ้าน อุทัยเทวี ล่าสุด ตอนที่ 33 วันที่ 3 มิถุนายน 2560 ติดตามอุทัยเทวี (3/6/60) ผังออออกอากาศ 3 4 มิถุนายน 2560 ทางช่อง 7 สี ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 น. ดูทีวีย้อนหลัง ช่อง 7 : ละครช่อง ช่อง 7

0 views

อุทัยเทวี ตอนที่ 32 วันที่ 28

ละครไทยพื้นบ้าน อุทัยเทวี ล่าสุด ตอนที่ 32 วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ติดตามอุทัยเทวี (28/5/60) ผังออออกอากาศ 27 28 พฤษภาคม 2560 ทางช่อง 7 สี ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 น. ดูทีวีย้อนหลัง ช่อง 7 : ละครช่อง ช่อง 7

0 views

อุทัยเทวี 27 พ.ค. 60 ตอนที่

ละครไทยพื้นบ้าน อุทัยเทวี ล่าสุด ตอนที่ 31 วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ติดตามอุทัยเทวี (27/5/60) ผังออออกอากาศ  27 28 พฤษภาคม 2560 ทางช่อง 7 สี ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 น. ดูทีวีย้อนหลัง ช่อง 7 : ละครช่อง ช่อง 7

0 views

อุทัยเทวี 21 พ.ค. 60 ตอนที่

ละครไทยพื้นบ้าน อุทัยเทวี ล่าสุด ตอนที่ 30 วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ติดตามอุทัยเทวี (21/5/60) ออกอากาศทางช่อง 7 สี ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 น. #เรื่องย่อ ละครไทยพื้นบ้าน อุทัยเทวี   ตอนที่ 30(21/5/60) :  นางสมุทรมาลา ได้พบกับนาครา นางจึงรับปากว่าถ้าสามารถช่วยเหลืออุทัยเทวีได้แล้วนาง และลูกพร้อมที่จะกลับไปรับโทษ ยังเมืองบาดาล ดังนั้นนาคราจึงตกลง

0 views

อุทัยเทวี 20 พ.ค. 60 ตอนที่

ละครไทยพื้นบ้าน อุทัยเทวี ล่าสุด ตอนที่ 29 วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ติดตามอุทัยเทวี (20/5/60) ออกอากาศทางช่อง 7 สี ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 น. #เรื่องย่อ ละครไทยพื้นบ้าน อุทัยเทวี   ตอนที่ 29(20/5/60) : เมื่อยาเสน่ห์หมดฤทธิ์เจ้าชายสุทธราชก็รีบกลับไปหาอุทัยเทวีที่ตำหนัก ซึ่งพระองค์ก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น กลับสิ่งที่ผ่านมาที่ทำให้พระองค์หลงๆลืมๆ ด้านเจ้าหญิงฉันทนาส่งคนไม่ฆ่าอุทัยเทวีแต่ไม่สำเร็จ และเมื่อเจ้าชายสุทธราช กลับไปหาอุทัยเทวี

0 views