เป็นต่อ 2018 ทั้งหมด

เป็นต่อ 11 ต.ค. 61 EP.

ดู เป็นต่อ (ซิทคอม เป็นต่อ pen tor 11 October 2018 ) 11 ตุลาคม 2561 เทปที่ 39 (ละคร เป็นต่อ 11/10/61) เป็นต่อ ย้อนหลัง ล่าสุด ทุกตอน สัปดาห์ถัดไป เป็นต่อ วันที่ 25 18 ตุลาคม 2561 ทางช่อง ONE 31 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.00

2,483 views

เป็นต่อ 4 ต.ค. 61 EP.

ดู เป็นต่อ (ซิทคอม เป็นต่อ pen tor 4 October 2018 ) 4 ตุลาคม 2561 เทปที่ 38 (ละคร เป็นต่อ 4/10/61) เป็นต่อ ย้อนหลัง ล่าสุด ทุกตอน สัปดาห์ถัดไป เป็นต่อ วันที่ 25 18 11 ตุลาคม 2561 ทางช่อง ONE 31 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา

4,143 views

เป็นต่อ 27 ก.ย. 61 EP.

ดู เป็นต่อ (ซิทคอม เป็นต่อ pen tor 27 September 2018 ) 27 กันยายน 2561 เทปที่ 37 (ละคร เป็นต่อ 27/9/61) เป็นต่อ ย้อนหลัง ล่าสุด ทุกตอน สัปดาห์ถัดไป เป็นต่อ วันที่ 25 18 11 4 ตุลาคม 2561 ทางช่อง ONE 31 ทุกวันพฤหัสบดี

735 views

เป็นต่อ 20 ก.ย. 61 EP.

ดู เป็นต่อ (ซิทคอม เป็นต่อ pen tor 20 September 2018 ) 20 กันยายน 2561 เทปที่ 36 (ละคร เป็นต่อ 20/9/61) เป็นต่อ ย้อนหลัง ล่าสุด ทุกตอน สัปดาห์ถัดไป เป็นต่อ วันที่ 27 กันยายน 2561 ทางช่อง ONE 31 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.00 น.

281 views

เป็นต่อ 13 ก.ย. 61 EP.

ดู เป็นต่อ (ซิทคอม เป็นต่อ pen tor 13 September 2018 ) 13 กันยายน 2561 เทปที่ 35 (ละคร เป็นต่อ 13/9/61) เป็นต่อ ย้อนหลัง ล่าสุด ทุกตอน สัปดาห์ถัดไป เป็นต่อ วันที่ 27 20 กันยายน 2561 ทางช่อง ONE 31 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.00

8,408 views

เป็นต่อ 6 ก.ย. 61 EP.

ดู เป็นต่อ (ซิทคอม เป็นต่อ pen tor 6 September 2018 ) 6 กันยายน 2561 เทปที่ 34 (ละคร เป็นต่อ 6/9/61) เป็นต่อ ย้อนหลัง ล่าสุด ทุกตอน สัปดาห์ถัดไป เป็นต่อ วันที่ 27 20 13 กันยายน 2561 ทางช่อง ONE 31 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา

15,965 views

เป็นต่อ 30 ส.ค. 61 EP.

ดู เป็นต่อ (ซิทคอม เป็นต่อ pen tor 30 August 2018 ) 30 สิงหาคม 2561 เทปที่ 33 ( ละคร เป็นต่อ 30/8/61) เป็นต่อ ย้อนหลัง ล่าสุด ทุกตอน สัปดาห์ถัดไป เป็นต่อ วันที่ 6 กันยายน 2561 ทางช่อง ONE 31 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.00

6,497 views

เป็นต่อ 23 ส.ค. 61 EP.

ดู เป็นต่อ (ซิทคอม เป็นต่อ pen tor 23 August 2018 ) 23 สิงหาคม 2561 เทปที่ 32 ( ละคร เป็นต่อ 23/8/61) เป็นต่อ ย้อนหลัง ล่าสุด ทุกตอน เป็นต่อสัปดาห์ถัดไป วันที่ 30 สิหาคม 2561 ทางช่อง ONE 31 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.00 น.

10,943 views

เป็นต่อ 16 ส.ค. 61 EP.

ดู เป็นต่อ (ซิทคอม เป็นต่อ pen tor 16 August 2018 ) 16 สิงหาคม 2561 เทปที่ 31 ( ละคร เป็นต่อ 16/8/61) เป็นต่อ ย้อนหลัง ล่าสุด ทุกตอน  เป็นต่อสัปดาห์ถัดไป วันที่ 30 23 สิหาคม 2561 ทางช่อง ONE 31 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา

10,628 views

เป็นต่อ 9 ส.ค. 61 EP.

ดู เป็นต่อ (ซิทคอม เป็นต่อ pen tor 9 August 2018 ) 9 สิงหาคม 2561 เทปที่ 30 ( ละคร เป็นต่อ 9/8/61) เป็นต่อ ย้อนหลัง ล่าสุด ทุกตอน  เป็นต่อสัปดาห์ถัดไป วันที่ 30 23 16 สิหาคม 2561 ทางช่อง ONE 31 ทุกวันพฤหัสบดี

4,715 views

เป็นต่อ 26 ก.ค. 61 EP.

ดู เป็นต่อ (ซิทคอม เป็นต่อ pen tor 26 July 2018 ) 26 กรกฎาคม 2561 ตอนที่ 28 ( ละคร เป็นต่อ 19/7/61) เป็นต่อ ย้อนหลัง ล่าสุด ทุกตอน  เป็นต่อสัปดาห์ถัดไป วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 ทางช่อง ONE 31 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.00

468 views