เป็นต่อ 2018 ทั้งหมด

เป็นต่อ 6 ธ.ค. 61 EP.

ดู เป็นต่อ (ซิทคอม เป็นต่อ pen tor 6 December 2018 ) 6 ธันวาคม 2561 เทปที่ สี่สิบเจ็ด (ละคร เป็นต่อ 6/12/61) เป็นต่อ ย้อนหลัง ล่าสุด ทุกตอน สัปดาห์ถัดไป เป็นต่อ วันที่ 27 20 13 ธันวาคม 2561 ทางช่อง ONE 31 ทุกวันพฤหัสบดี

3,552 views

เป็นต่อ 29 พ.ย. 61 EP.

ดู เป็นต่อ (ซิทคอม เป็นต่อ pen tor 29 November 2018 ) 29 พฤศจิกายน 2561 เทปที่ สี่สิบห้า (ละคร เป็นต่อ 29/11/61) เป็นต่อ ย้อนหลัง ล่าสุด ทุกตอน สัปดาห์ถัดไป เป็นต่อ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ทางช่อง ONE 31 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.00

4,137 views

เป็นต่อ 22 พ.ย. 61 EP.

ดู เป็นต่อ (ซิทคอม เป็นต่อ pen tor 22 November 2018 ) 22 พฤศจิกายน 2561 เทปที่ 45 (ละคร เป็นต่อ 22/11/61) เป็นต่อ ย้อนหลัง ล่าสุด ทุกตอน สัปดาห์ถัดไป เป็นต่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ทางช่อง ONE 31 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.00 น.

5,058 views

เป็นต่อ 15 พ.ย. 61 EP.

ดู เป็นต่อ (ซิทคอม เป็นต่อ pen tor 15 November 2018 ) 15 พฤศจิกายน 2561 เทปที่ 44 (ละคร เป็นต่อ 15/11/61) เป็นต่อ ย้อนหลัง ล่าสุด ทุกตอน สัปดาห์ถัดไป เป็นต่อ วันที่ 29 22  พฤศจิกายน 2561 ทางช่อง ONE 31 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.00

5,802 views

เป็นต่อ 8 พ.ย. 61 EP.

ดู เป็นต่อ (ซิทคอม เป็นต่อ pen tor 8 November 2018 ) 8 พฤศจิกายน 2561 เทปที่ 43 (ละคร เป็นต่อ 8/11/61) เป็นต่อ ย้อนหลัง ล่าสุด ทุกตอน สัปดาห์ถัดไป เป็นต่อ วันที่ 29 22 15 พฤศจิกายน 2561 ทางช่อง ONE 31 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา

2,882 views

เป็นต่อ 1 พ.ย. 61 EP.

ดู เป็นต่อ (ซิทคอม เป็นต่อ pen tor 1 November 2018 ) 1 พฤศจิกายน 2561 เทปที่ 42 (ละคร เป็นต่อ 1/11/61) เป็นต่อ ย้อนหลัง ล่าสุด ทุกตอน สัปดาห์ถัดไป เป็นต่อ วันที่ 29 22 15 8 พฤศจิกายน 2561 ทางช่อง ONE 31 ทุกวันพฤหัสบดี

5,859 views

เป็นต่อ 25 ต.ค. 61 EP.

ดู เป็นต่อ (ซิทคอม เป็นต่อ pen tor 25 October 2018 ) 25 ตุลาคม 2561 เทปที่ 41 (ละคร เป็นต่อ 25/10/61) เป็นต่อ ย้อนหลัง ล่าสุด ทุกตอน สัปดาห์ถัดไป เป็นต่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ทางช่อง ONE 31 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.00 น.

7,573 views

เป็นต่อ 18 ต.ค. 61 EP.

ดู เป็นต่อ (ซิทคอม เป็นต่อ pen tor 18 October 2018 ) 18 ตุลาคม 2561 เทปที่ 40 (ละคร เป็นต่อ 18/10/61) เป็นต่อ ย้อนหลัง ล่าสุด ทุกตอน สัปดาห์ถัดไป เป็นต่อ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ทางช่อง ONE 31 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.00 น.

8,164 views

เป็นต่อ 11 ต.ค. 61 EP.

ดู เป็นต่อ (ซิทคอม เป็นต่อ pen tor 11 October 2018 ) 11 ตุลาคม 2561 เทปที่ 39 (ละคร เป็นต่อ 11/10/61) เป็นต่อ ย้อนหลัง ล่าสุด ทุกตอน สัปดาห์ถัดไป เป็นต่อ วันที่ 25 18 ตุลาคม 2561 ทางช่อง ONE 31 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.00

3,337 views

เป็นต่อ 4 ต.ค. 61 EP.

ดู เป็นต่อ (ซิทคอม เป็นต่อ pen tor 4 October 2018 ) 4 ตุลาคม 2561 เทปที่ 38 (ละคร เป็นต่อ 4/10/61) เป็นต่อ ย้อนหลัง ล่าสุด ทุกตอน สัปดาห์ถัดไป เป็นต่อ วันที่ 25 18 11 ตุลาคม 2561 ทางช่อง ONE 31 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา

4,503 views

เป็นต่อ 27 ก.ย. 61 EP.

ดู เป็นต่อ (ซิทคอม เป็นต่อ pen tor 27 September 2018 ) 27 กันยายน 2561 เทปที่ 37 (ละคร เป็นต่อ 27/9/61) เป็นต่อ ย้อนหลัง ล่าสุด ทุกตอน สัปดาห์ถัดไป เป็นต่อ วันที่ 25 18 11 4 ตุลาคม 2561 ทางช่อง ONE 31 ทุกวันพฤหัสบดี

985 views

เป็นต่อ 20 ก.ย. 61 EP.

ดู เป็นต่อ (ซิทคอม เป็นต่อ pen tor 20 September 2018 ) 20 กันยายน 2561 เทปที่ 36 (ละคร เป็นต่อ 20/9/61) เป็นต่อ ย้อนหลัง ล่าสุด ทุกตอน สัปดาห์ถัดไป เป็นต่อ วันที่ 27 กันยายน 2561 ทางช่อง ONE 31 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.00 น.

488 views